Gudstjänster med och för alla åldrar

Fem gånger under våren 2020 inbjuder vi till gudstjänster med och för alla åldrar, ledda av Alpha Blad och Elisabet Ravelojaona. Gudstjänsterna kommer att ha olika karaktär, med en blandning av rörelse, berättande, musik, sång och bön. Om inte annat anges är det fika efter alla gudstjänster.
Elisabet och Alpha

5 januari 15.00
Trettondagsafton.

Trettondagsspel.
En eftermiddag för alla åldrar! Barn, ungdomar och vuxna i kyrkan bjuder in till ett Trettondedagsspel. Julberättelsen dramatiseras och vi är alla med och sjunger psalmer, som för berättelsen framåt. Efteråt fortsätter vi gemenskapen en våning ner där vi äter tillsammans och dansar ut julen kring granen. Vill du eller ditt barn vara med i dramatiseringen är du välkommen att höra av dig till Elisabet eller Alpha. Det finns både roller med repliker och statistroller.

2 februari 11.00
Kyndelsmässodagen.

Vi bryter brödet och tänder ljus!
Tillsammans med kören Con Spirito dukar vi nattvardsbordet och delar bröd och vin med varandra. Kyndel betyder ljus och vi pratar om varför det finns en ljusdag i kyrkoåret. Efter gudstjänsten blir det lunch och tillfälle att umgås.

8 mars 11.00
2 söndagen i fastan.

Kvinnan utan namn.
I Markus evangelium berättas om en kvinna som visar Jesus en kärlekshandling. Jesus säger att hon aldrig ska glömmas bort. Ändå känner vi inte hennes namn. Hur kommer det sig?

9 april 18.00
Skärtorsdagskväll.

En fest som slutar i kaos.
Tillsammans möter vi texterna som berättar om Jesus sista måltid med lärjungarna och Petrus lögner på översteprästens gård. Under kvällen äter vi kvällsmat tillsammans och firar nattvard.

17 maj 11.00
Bönsöndagen.

Hur ska jag be?
En gudstjänst där vi tillsammans funderar kring vad bön är och vad som egentligen händer när vi ber. Och så söker vi svar på hur vi kan be, genom att prova oss fram.

På bilden: Elisabet Ravelojaona och Alpha Blad
Foto: Jonas Bergholm

För mer information om vårt barn- och ungdomsarbete kontakta
pastor Elisabet Ravelojaona:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-758 55 61
eller ungdomsledare Alpha Blad: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-090 74 84