Gudstjänst

Den självklara samlingspunkten i Andreaskyrkan är gudstjänsten varje söndag kl 11. Hit är du också välkommen!

Med hjälp av gudstjänstens olika delar vill vi uttrycka en tro som möter både barns och vuxnas behov. Vi försöker forma en gudstjänst med en fast ordning, där det ändå finns utrymme för spontanitet och personligt tilltal. Andreaskyrkans medlemmar hjälper ofta till i gudstjänsten, allt från att leda gudstjänst och predika till att sjunga och spela.

Predikan

Gudstjanst1

Predikan är ett viktigt inslag i gudstjänsten och ambitionen med denna är att hitta anknytningspunkter mellan Bibelns texter och vår tid. Vi följer ofta de bibeltexter som finns föreslagna i det som kallas Kyrkoåret, men är utifrån särskilda teman fria att välja andra bibeltexter. Av och till prövar vi även nya former för predikan, t.ex. dialogpredikan eller drama.

 

Musiken

Musiken är minst lika viktig som det talade ordet och vi sjunger alltifrån gamla psalmer till mer moderna sånger. I så gott som varje gudstjänst sjunger någon solo eller medverkar med instrumentalmusik. Körsång är också ett återkommande inslag. De söndagar det är Söndagsskola sjunger vi en eller flera sånger tillsammans med barnen.

 

Kollekt

Innan predikan tas en kollekt upp som tillfaller församlingens arbete. Då vi är en kyrka utan skatteinkomst är vår verksamhet helt beroende av vad gudstjänstdeltagarna ger. Att dela med sig är också en naturlig konsekvens av kristen tro; vi ger vidare av allt som Gud redan gett oss. I samband med kollekten brukar barnen gå en trappa ned till söndagsskolan.

 

Nattvarden

En gång i månaden firar vi nattvard i gudstjänsten. Alla som önskar får gå fram och ta emot bröd och vin framför det som kallas nattvardsbord. Något altare eller altarbord finns inte i vår tradition, därför att vi tror att Gud finns i församlingens gemenskap och inte symboliserad genom ett altare. Ett av de främsta uttrycken för denna gemenskap mellan Gud och människa menar vi sker i nattvarden, då Gud själv blir närvarande i enkelt bröd och vin.

 

Dopet

Ett annat viktigt kännetecken i kyrksalen är att det både finns en dopfunt (där vi döper spädbarn) och en dopgrav (bassäng där vi döper äldre barn och vuxna). Det finns alltså två olika doptraditioner i församlingen, barndop och troendedop, och Equmeniakyrkan är ett av de få samfund i världen med plats för båda doptraditionerna.

 

FörbönsljusFörbönen

I den senare hälften av gudstjänsten äger förbönen rum, då vi får komma inför Gud med vår tacksamhet och vår oro. Ofta tänder vi ljus och nämner de förbönsämnen som lagts i böneurnan i kyrkan eller i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Vi har också ett ljusträd där var och en kan tända egna ljus.

 

Välsignelsen

Gudstjänsten avslutas med att en välsignelse läses som en påminnelse om vår gemenskap med Gud även när vi lämnat gudstjänsten. Välsignelsens ord är mer än 3000 år gamla och läses söndag efter söndag:

 

Herren välsignar dig och beskyddar dig.

Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

 

Kyrkkaffe

Efter gudstjänsten inbjuder vi till kyrkkaffe en trappa ned som ger möjlighet att lära känna och samtala med andra gudstjänstbesökare.

 

Välkommen!