Församlingen

Foto av Rikard Andersson

Andreaskyrkan, Equmeniakyrkan Södermalm - är belägen mitt på Södermalm i Stockholm och är en kristen församling ansluten till Equmeniakyrkan. Församlingen har för närvarande 200 medlemmar. Vi är både unga och äldre.

Andreaskyrkan vill vara en varm, öppen och samhällstillvänd kyrka där alla ska kunna känna sig välkomna och delaktiga. Den främsta mötesplatsen är söndags­gudstjänsten som riktar sig till alla människor, barn likaväl som äldre och troende likaväl som sökare. I gudstjänsten försöker vi uttrycka vår tro genom olika aktuella teman, genom sång och musik eller i en stunds tystnad. Kyrkkaffet efter varje gudstjänst är en möjlighet att samtala och lära känna nya människor.

Församlingen tar tydlig ställning för hbtq-personer.

Vi vill genom vår verksamhet skapa utrymme för ett öppet samtal där både tro och tvivel kan rymmas. Det kan ske i våra samtalsgrupper, i samtalskvällar eller enskilt med pastor i Andreaskyrkan. Andra platser för samtal och gemenskap är vår barnverksamhet eller körverksamhet, samlingar för äldre och i det sociala arbetet.

Välkommen att ta kontakt med någon av kyrkans anställda eller göra ett besök i Andreaskyrkan! För mer information, se vårt kalendarium.