Barn och unga i Andreas

Flera unga på konfirmationsläger i sommar

Flera av Andreaskyrkans ungdomar åker på konfirmationsläger i sommar. Vi möter dem i en festgudstjänst den 8 augusti. Då finns också möjlighet till information om konfirmationsläsning under 2025.

Att åka på läger tillsammans och umgås intensivt under några veckor är för många en stark upplevelse. Många av de konfirmationsläger som Equmeniakyrkan inbjuder till erbjuder ett andra år, för att få en möjlighet till fördjupning. Det gäller till exempel lägret på Snäckan, Gotland, där flera av våra ungdomar varit med genom åren. I år har vi en ungdom med i första årets läsning. Lägret som hålls på Sjöviks folkhögskola i Dalarna erbjuder fyra år, då ingår också en ledarutbildning som bakas in under år 2-4. I år kommer tre av församlingens ungdomar delta i andra årets kurs och pastor Elisabet är återigen ledare för första årskursen.

En del väljer i stället att läsa mer kontinuerligt under året, eventuellt kombinerat med ett kortare läger. Svenska kyrkan har ett stort utbud av olika former av läsningar. Genom Equmeniakyrkan i Stockholm finns också möjlighet via bland annat i Immanuelskyrkans upplägg Express yourself.

Fest och information
Är du själv i konfirmationsåldern, eller känner någon som är det, är du välkommen att ta kontakt med pastor Elisabet, som gärna hjälper dig att hitta det som fungerar bäst för dig. Söndag den 8 september blir det en informationsträff efter gudstjänsten, ca12.30, för ungdomar med föräldrar, som är intresserade av konfirmation under 2025. Då finns också tidigare deltagare med och berättar om sina erfarenheter. Till Sjövik är det många som åker redan efter åk 7, men även äldre ungdomar är välkomna till första året. Annars riktar sig de flesta läsningarna till elever i åk 8. Den 8 september möts vi till festgudstjänst. Då medverkar kören Con Spirito och vi uppmärksammar de ungdomar som gjort olika former av konfirmationsläsning under året.