Välkommen till Rastplats Söder

Stillhetens mässa firas i kyrksalen varje tisdag kl. 18.
14 januari - 16 juni 2020.

Arrangör: Rastplats Söder