Välkommen till Rastplats Söder

Stillhetens mässa firas i kyrksalen varje tisdag kl. 19.00

Arrangör: Rastplats Söder