Diakoni

Andreaskyrkan har ett diakonalt utskott bestående av några personer från församlingen. Utskottet diskuterar frågor och idéer som rör den diakonala verksamheten och arbetar för att erbjuda gemenskap, ge omsorg, samt att särskilt stödja människor i utsatta livssituationer utifrån församlingens resurser och önskemål.   

Öppen kyrka

Varje tisdag kl. 12.00 - 15.00 har vi Öppen kyrka. Då finns möjlighet att komma till kyrkan för enkelt fika och gemenskap. Det går också bra att sitta ner i kyrksalen en stund i stillhet. Det finns volontärer på plats. Kl. 12.30 hålls en lunchbön i vårt andaktsrum. 

Kafé i Gemenskap Söder

I februari 2014 öppnade Kafé i Gemenskap - Söder i Söderhöjdskyrkans lokaler på Blecktornsgränd 13, nära Mariatorget - ett samarbete mellan föreningen Ny Gemenskap, Stockholms stad och flera kyrkor på Södermalm, däribland Andreaskyrkan. Syftet med kaféet är att skapa en positiv mötesplats där människor i utsatta livssituationer, som t.ex. hemlöshet och ensamhet, får ett gott bemötande och hjälp i livet med olika behov.

Öppettider för kaféet är kl. 9-12 måndag-fredag. Vi bjuder på en rejäl frukost: 2 smörgåsar, en tallrik fil med müsli och något varmt att dricka. Varje dag kl. 10.30-10.45 äger en samling rum som kan innehålla diverse inslag från personal, gäster eller inbjudna artister, ofta innehållande musik.

Vi vill att kaféerna ska få vara en samtalsinbjudande miljö där man kan känna sig sedd och lyssnad till.

För aktuell information, se Ny Gemenskaps hemsida: nygemenskap.org/kafeer/

Kaféföreståndare för kaféet på Södermalm är Maggie Hård af Segerstad, e-post: maggie(at)nygemenskap.org

Sjukhuskyrkan

Andreaskyrkan stöder sjukhuskyrkans verksamhet på Södersjukhuset.

Se Sjukhuskyrkans informationsfilm:

Sjukhuskyrkans informationsfilm

AA-grupper

I våra lokaler träffas också tre olika AA (Anonyma Alkoholister) grupper: tisdag, onsdag och fredag kväll.