Diakoni

Öppen kyrka

Varje torsdag kl 12.00 - 14.00 är kyrkan öppen för bön, samtal, fikagemenskap och ljuständning.
Luncbön kl 11.30.

 

Kafé i Gemenskap Söder

I februari 2014 öppnade Kafé i Gemenskap - Söder i Söderhöjdskyrkans lokaler på Blecktornsgränd 13, nära Mariatorget - ett samarbete mellan föreningen Ny Gemenskap, Stockholms stad och flera kyrkor på Södermalm, däribland Andreaskyrkan. Syftet med kaféet är att skapa en positiv mötesplats där människor i utsatta livssituationer, som t.ex. hemlöshet och ensamhet, får ett gott bemötande och hjälp i livet med olika behov.

Öppettider för kaféet är kl. 9-12 måndag-fredag. Vi bjuder på en rejäl frukost: 2 smörgåsar, en tallrik fil med müsli och något varmt att dricka. Varje dag kl. 10.30-10.45 äger en samling rum som kan innehålla diverse inslag från personal, gäster eller inbjudna artister, ofta innehållande musik.

Vi vill att kaféerna ska få vara en samtalsinbjudande miljö där man kan känna sig sedd och lyssnad till.
En onsdag i månaden bjuder vi in till Kvällskafé kl. 16-19 i Söderhöjdskyrkan.

Kaféföreståndare för kaféet på Södermalm är Robert Ivansson, robban(a)nygemenskap.org

 

Diakonala kontakter

Andreaskyrkan stöder sjukhuskyrkans verksamhet på Södersjukhuset. I våra lokaler träffas också tre olika AA (Anonyma Alkoholister) grupper: tisdag, onsdag och fredag kväll.