Notiser

Musikmöte

Musikduon Eva Svedberg Engström (sång) och Karin Kjellberg (piano) har vi hört många gånger i gudstjänster och konserter.
Nu är de inne i en skaparprocess och söndagen den 26 maj klockan 11 möter Eva och Karin Andreaskyrkans församlingskör Con Spirito i en musikgudstjänst som bygger på deras sånger - nu även arrangerade för kör. Vem vet, kanske bjuds vi på någon alldeles ny sång?

Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping

Välkommen på Kyrkokonferens 2019! Konferensen äger rum i Jönköping 29 maj – 2 juni. Temat för årets konferens är Till jordens yttersta gräns med fokus på bibelläsning, internationellt arbete och klimat. Här får du vara med om seminarier, gudstjänster, förhandlingar, program för alla åldrar och stor gemenskap med vänner från när och fjärran. Välkommen!

Midsommar på Klubbensborg!

Midsommarafton, fredag 21 juni 15.00 bjuder Klubbensborg på musik i midsommartid. Närmaste tunnelbanestation; Mälarhöjden.

Välkomna!

Klimatfasta 2019

Under fastetiden 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta, något vi vill lyfta som en möjlighet också i Andreaskyrkan. Vi människor är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi inbjuds
alla att vara Guds medarbetare, förvaltare och medvandrare. Utifrån det perspektivet har vi också ett ansvar att minska våra klimatavtryck och arbeta för ett fossilfritt samhälle. Vad skulle det konkret innebära för vår verksamhet i Andreaskyrkan? Vad skulle det innebära för mig som individ? Under fastetiden kommer vi på olika sätt att lyfta dessa frågor i gudstjänster och andra sammanhang.

Fasteaffisch 2019 med ram

Fredagar i Andreaskyrkan

Andreasfreda’ möts varje fredag 15.30 – 18.00, med uppehåll för skollov. En grupp där vi fikar, bakar, leker, spelar spel och lär känna varandra. Samlingen avslutas med en tanke och vår ljusrunda, där alla får bidra med sin reflektion kring dagen. Från åk 4 och uppåt.

Ung kväll, möts ungefär varannan vecka. Fredagar 18.30 – ca 22.00. En blandningav lekar, spel och samtal om livet. Under våren kommer vi också att ha några temakvällar, med inbjuden gäst. Vårens datum: 11/1, 18/1, 1/2, 15/2, 15/3, 29/3, 12/4, 3/5 och 17/5.

Spelkvällar för alla åldrar. Gillar du sällskapsspel och vill ha fler spelkompisar? Då är detta något för dig. Under våren möts vi vid tre tillfällen. Ta med dig egna spel eller låna. Det finns möjlighet att värma mat på plats för den som önskar.
Datum: 8/2, 8/3 och 5/5.

Studiecirklar i Andreaskyrkan

Välkommen att finnas med i en studiecirkel eller sångkör i Andreaskyrkan i vår!
- Sångkör, Con Spirito. Söker nu tenorer och altar. Övning månd kl. 18.30.
- Församlingsalphakurs. Grundkurs i kristen tro. Fem söndagar, kl. 12.30-14.00.
- Bibelsamtal. Varannan onsdag kl. 15.00-16.00.
- Kurs för gudstjänstledare. Ledare Anders Jonåker. Se kalendariet.
- Kurs i tovning.
- Vi hoppas under våren starta en studiecirkel om klimatfrågor.
- Rörelse för kropp och själ. Tillsammans med Alpha Blad, startar i februari.

Interreligiöst Systerskap

Som medarbetare i Universitetskyrkan är Elisabet kontaktperson för ett feministiskt och interreligiöst nätverk, som möts andra tisdagen i månaden, på olika platser i Stockholm. Ett nätverk för personer som definierar sig som kvinnor och
samtidigt som religiösa, troende eller sökande. ”Interreligiöst systerskap startades utifrån en längtan efter ett forum där både våra erfarenheter av att leva som kvinnor och som religiösa får plats. Forumet är således en reaktion på både det faktum att våra religioner, och den plats dessa har i våra liv, bortses från eller misstänkliggörs i delar av våra feministiska kretsar samt på den antifeminism eller de begränsningar för kvinnor som råder i delar av våra religiösa
´sammanhang.” Interreligiöst systerskap finns på facebook och instagram.

Ansvar för ansvarsgrupper

I vår fina kyrka vill vi att alla ska trivas. Att atmosfären ska vara varm och välkomnande. Här har våra ansvarsgrupper en viktig roll, bland annat genom att ordna med kyrkfika och att städa i kyrkan. Vill du vara med och samordna kontakten mellan ansvarsgrupperna? Styrelsen önskar att någon eller några personer tar på sig den uppgiften tillsammans – en praktisk men oerhört betydelsefull uppgift i vår gemenskap. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

Andreasfreda’

Fritdsklubb för åk 4 och uppåt, möts alla fredagar, utom i anslutning till skollov, 15.30 – 18.00.