Notiser

Vi bryter brödet och tänder ljus!

2 februari 11.00. Kyndelsmässodagen. Tillsammans med kören Con Spirito dukar vi nattvardsbordet och delar bröd och vin med varandra. Kyndel betyder ljus och vi pratar om varför det finns en ljusdag i kyrkoåret. Efter gudstjänsten blir det lunch och tillfälle att umgås.

Kvinnan utan namn

8 mars 11.00 2 söndagen i fastan. I Markus evangelium berättas om en kvinna som visar Jesus en kärlekshandling. Jesus säger att hon aldrig ska glömmas bort. Ändå känner vi inte hennes namn. Hur kommer det sig?

En fest som slutar i kaos

9 april 18.00 Skärtorsdagskväll. Tillsammans möter vi texterna som berättar om Jesus sista måltid med lärjungarna och Petrus lögner på översteprästens gård. Under kvällen äter vi kvällsmat tillsammans och firar nattvard.

Hur ska jag be?

17 maj 11.00 Bönsöndagen. En gudstjänst där vi tillsammans funderar kring vad bön är och vad som egentligen händer när vi ber. Och så söker vi svar på hur vi kan be, genom att prova oss fram.

Inbjudan att sjunga i New York!

I somras fick kören en ärofylld inbjudan att komma till New York och sjunga Howard Goodalls requiem Eternal light i Carnegie hall 7 juni 2020. Vi har flera gånger framfört hans musik i Andreaskyrkan och två av dessa för första gången i Sverige. Detta ledde till en förfrågan om att skicka en inspelning för att officiellt bli inbjudna. Tiden för kören är lite tokig, i slutet av terminen men 12 personer från Con Spirito kommer att resa. För att få in pengar till resan kommer fikaförsäljningar och annat att ske. Hoppas du vill vara med och stötta oss både genom att köpa fika och genom uppmuntrande tillrop.

Öppen kyrka

Vår kyrka strävar efter att alltid ha dörrarna öppna och hälsa välkommen. Varje tisdag, onsdag och torsdag kl. 12 - 15 finns vi några på plats och inbjuder till en stund av stillhet i kyrkan, att tända ett ljus, en kyrkfika eller en pratstund.