Notiser

Pridevecka på Södermalm 4-8 augusti

Regnbagsparaply notis 

I år inbjuder Stockholm Pride till Södermalm med en alternativ festival utefter rådande restriktioner och förutsättningar. Med Pride Stage på Södra Teatern, Pride House på Clarion Stockholm och en digital hybrid-parad hoppas organisationen skapa gemenskap och känslan av en festival utspridd på fler platser än vanligt.

Flera Stockholmsförsamlingar inom Equmeniakyrkan vill vara med och skapa en mötesplats i Andreaskyrkan för deltagare i festivalen, som pågår i våra kvarter. Det kommer även ske i samarbete med EKHO, Stockholm, en förening för kristna hbtq-personer.

Onsdag 4 augusti

15-19 Öppen kyrka, enkelt fika, möjlighet att tända ljus i kyrksalen

18.00 Andakt, med nattvard ”Att komma ut, bort och hem”
Lena Frisell, Elisabet Ravelojaona, Åsa Bosdotter

19.00 Välkomna varandra
Nätverksträff för hbtq-personer och allierade i Equmeniakyrkan
Arrangörer: Equmeniakyrkan region Stockholm och Bilda

Torsdag 5 augusti

15-19 Öppen kyrka, enkelt fika, möjlighet att tända ljus i kyrksalen

18.00 Andakt ”Gud i alla färger”
Sven Johannesson, Elisabet Ravelojaona, Åsa Bosdotter

Fredag 6 augusti

15-19 Öppen kyrka, enkelt fika, möjlighet att tända ljus i kyrksalen

19.30 GOSPEL & LOVSÅNG, en kväll inför Gud, under regnbågen
Obs! Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17
Kör: Rainbow Gospel under ledning av Sabina Lilja
Lovsångsledare: Ida Hammarbacken
Kapellmästare: Malin Amondi Hansén

Arrangörer: Immanuelskyrkan och EKHO Stockholm

För mer information om vad som händer under veckan i kyrkor runt om i Stockholm hänvisar vi till Kyrkorna på Prides Facebooksida och https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pride.

Foto: Elisabet Ravelojaona

Gemenskapsdag på Gålögården

troattvingarna

 

Klicka på bilden ovan för att hämta broschyr.

Som humlan

ang 
Foto: Ingrid M Lindhe

Periodens temasång

Så var det dags för en tredje sång som Musikutskottet valt ut, som en del av arbetet att introducera ny sång och musik i våra gudstjänster. ”Som humlan” är hämtad från Brukssånger, och vi hoppas att den kan få vara en bön för oss alla, om ett liv i tillit och ”tro på att vingarna bär”. Noter och ljudfil finns nedan. 

Text: Emma Carlsson
Musik: Stefan Jämtbäck

 

Som humlan 1 

Gemenskapsdag på Gålögården

samling1 red

Lördag 21 augusti hoppas vi kunna mötas igen, ansikte mot ansikte, till gemenskapsdag med temat Tro att vingarna bär. Vi ses på Gålögården för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi satsar som förra året på en dag, med möjlighet för de som vill att sova över en natt 20–21/8.

Efter tid av ofrivillig distans finns stort behov av att träffas och vara tillsammans. Vi märker hur mycket det personliga mötet betyder, även om vi sett och talat med varandra på telefon eller någon skärm året som har gått. Vi ger därför stort utrymme till samtal och gemenskap under dagen. Delgivning och reflektion över den tid då vi inte kunnat mötas som förut. Vad har den gjort med oss? Församlingens roll och funktion under pandemin? Lärdomar, erfarenheter vi har gjort? ”Tro att vingarna bär” är temat för vår dag.

Vi följer de riktlinjer som gäller då vi möts. All praktisk information om dagen finns i en broschyr som kan hämtas i kyrkan, och här på hemsidan (se ovan). Varmt välkommen till en fin inledning på hösten!

Foto: Elisabet Ravelojaona

Sommarkyrka

Sommarkyrka 4

Från och med tisdagen 29 juni har vi Sommarkyrka varje tisdag, onsdag och torsdag kl 12 – 15. Kyrkan är öppen för andakt och för att tända ljus. Det finns en medmänniska att tala med och vi har en enkel servering för att kunna umgås (i första hand utomhus så att vi undviker smittspridning).

Foto: Karin Egerhag

Höstupptakt och säsongsavslutning på Klubbensborg

Sista söndagen i augusti, 29/8 inbjuder vi till höstupptakt med samlingsgudstjänst kl 11.00. Vi hoppas kunna mötas efter lång väntan, denna söndag, till gudstjänst och gemenskap. På eftermiddagen ansvarar Andreaskyrkan för säsongsavslutningen på Klubbensborg kl 15.00. Tina Bergholm och Con Spirito finns då med under temat ”Medan dagen ännu är” tillsammans med Mats Carlsson.

Sångsamlingar för barn

I höst inbjuder vi till sångsamling en gång i månaden för åldrarna 4-5 år, där även yngre är välkomna med sina föräldrar. Vi ses på gudstjänsttid 11-11.45 då vi sjunger, får ta del av en bibelberättelse och avrundar med en enkel ljuständning. Efteråt blir det förstås fika.

Ledare är Ingrid Lindhe och Annika Gustafson.
29 aug, 26 sep och 24 okt.

Vid fyra tillfällen möts vi till gudstjänst med och för alla åldrar: 19 sep, 17 okt, 21 nov och 19 dec.

Mat och prat

Ytterligare en mötesplats har startat för tonåringar under senvåren, som vi kallar för ”Mat och prat”. Vi lagar mat, äter och pratar kring teman vi tycker är viktiga. Det handlar om livet, tron och kyrkan. Dagarna bestäms utifrån gruppens sammansättning. Känner du någon tonåring – tipsa gärna! Alla är välkomna oavsett livs-filosofi, tro eller icke-tro.
Ledare är Elisabet Ravelojaona.

Onsdagsträffen

Vi hoppas kunna återkomma med våra Onsdagsträffar i höst med start den 1 september och därefter varannan vecka. På grund av pandemin har vi inte sammanställt programmet men kommer att göra det i slutet av sommaren. Vi inväntar vad som gäller då hösten närmar sig.
/Conny och Gunnel

RODER – mötesplats för bearbetning av livet

Roder logga

Senare i höst vill vi inbjuda till en ny mötesplats med namnet Roder -”mötesplats för bearbetning av livet”. Roder innefattar sju kvällssamlingar samt en uppföljande samling. Namnet Roder syftar på att ge tillfälle till bearbetning av krafter som ofta finns under ytan i våra liv, vi inte alltid är medvetna om. Likväl har de potential att styra våra liv i en riktning vi inte alls vill. Roder handlar om vårt livs riktning och tar upp sju centrala livsteman:

• Min riktning i livet
• Modet att skapa ett rymligare livsrum (rädsla)
• Min känsla av att inte duga
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Min djupaste längtan
• Mina mål i livet

Nästa församlingsblad kommer mer information om upplägg, praktiskt och tider hur vi tänker arbeta med Roder. Välkommen med som deltagare och volontär!

Om pilgrimens sju nyckelord

Pilgrimskrans

Pilgrimskransen

Under 2021 arbetar med temat Pilgrim i Andreaskyrkan. Vi tänker att detta skall utgöra grund för möten och samtal i våra mindre grupper i församlingen; ansvarsgruppen, styrelsen, utskotten m.m.

De sju nyckelorden har följt den svenska pilgrimsrörelsen i många år. För många har de blivit en livsstil, ett sätt att vilja förhålla sig till medmänniskor och samhälle. Pilgrimens krans är ett armband där de olika pärlorna vill hjälpa oss att leva som pilgrim genom de sju nyckelorden. En pärla för varje nyckelord, en för var veckodag om man så vill.

De sju nyckelorden har i armbandet olika färger:

Frihet - vit
Enkelhet - lila
Tystnad- blå
Bekymmerslöshet - grön
Långsamhet - gul
Andlighet - orange
Delande - röd

De svarta pärlorna påminner oss om vår jordiska vandring och att leva dessa nyckelord varje dag.

Första bokstaven i de sju nyckorden bildar ordet FETBLAD, en tålig växt som påminner oss om uthållighet på vår pilgrimsvandring.

Pärlorna har även regnbågsflaggans sex färger, de färger som står för respekt, tolerans och människors lika värde. Regnbågen är hoppets båge, Guds eviga löfte till alla människor genom Noa att Gud skapar allt nytt.

Mats Carlsson
Foto: Elisabet Ravelojaona