Vår pastor Elisabet Ravelojaona är även anställd som studentpastor i Universitetskyrkan.

På nästan varje högskola och universitet i Sverige finns det präster och pastorer. Vi finns till för studenter och anställda vid universiteten. Vår närvaro är en påminnelse om att varje människa är mer än sina prestationer. En önskan om att garantera alla människors värde och värdighet.

Universitetskyrkan är ett ekumeniskt arbete som i Stockholm har medarbetare från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Vi har också goda relationer till och samarbete med andra samfund och kyrkor. Vill du ha kontakt med företrädare för någon annan trosinriktning hjälper vi också gärna till.

"Universitetskyrkan vill vara en följeslagare på vägen. Vi finns för dig som vill ha någon att prata med om livsfrågor, människosyn, relationer, tro och identitet och som söker en gemenskap och ett sammanhang."

Se även universitetskyrkans hemsida