Kalendarium

Maj

3 fredag

15.30 Andreasfreda’
18.00 Ung kväll

5 söndag

Bönsöndagen
Bönen

11.00 Gudstjänst i kreativ anda
Elisabet Ravelojaona. Annika Gustafson m.fl. Tina Bergholm. Con Spirito.

8 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagscafé
Sommarn´s dörr står nu på glänt
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr

12 söndag

Söndagen före pingst
Heliga vanor. Att läsa bibeln.

11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson. Samuel Agnarsson, sång och piano. 

17 fredag

15.30 Andreasfreda’
18.00 Ung kväll

19 söndag

Pingstdagen
“Oro och mod”

11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson. Tina Bergholm. Anna Kastemyr, sång.

22 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagscafé
På sångens vingar
Therese Karlsson, sopran. Tina Bergholm, sopran. Mikael Nellborn, piano. 

26 söndag

Heliga Trefaldighets dag
Barnens upptäckt

11.00 Gudstjänst i taizéanda
Mats Carlsson. Tina Bergholm. Con Spirito

Juni

2 söndag

1 e trefaldighet
Vårt dop

11.00 Gudstjänst i kreativ anda
Elisabet Ravelojaona. Åsa Lindström. David Berjlund, sång och gitarr.

9 söndag

2 e trefaldighet
Heliga vanor. Att mötas till fest.

11.00 Andreasmässa
Elisabet Ravelojaona. Tina Bergholm. Con Spirito.
15.00 Sommarmusik på Klubbensborg
“Sjung min längtan” Kören Con Spirito sjunger under ledning av Tina Bergholm
Elisabet Ravelojaona.

16 söndag

3 e trefaldighet
Gud -den store sökaren

11.00 Gudstjänst. Mats Carlsson. Magnus Stenberg. Sten Ulloa Carler, piano.

23 söndag

Den helige Johannes döparens dag
“Att vara glädje och fröjd”

11.00 Sommargudstjänst
Mats Carlsson. Marie Åström. Tina Bergholm.

30 söndag

Apostladagen
Sänd mig

11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog