Kalendarium

Maj

24 fredag

15.30 Andreasfreda’ - terminens sista träff.

26 söndag

Tid att vara stilla.
11.00 Musikgudstjänst med nyskriven musik.
Mats Carlsson. Kören Con Spirito. Tina Bergholm, dirigent. 
Eva Svedberg Engström, sång. Karin Kjellberg, piano.
Filip Augustson, bas. 
Information om medlemskap i Andreaskyrkan, efter gudstjänsten.

Juni

2 söndag

Hjälparen kommer.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson. Åsa Lindström, gudstjänstledning och flöjt.
Tina Bergholm, piano.

9 söndag

Den heliga Anden.
11.00 Gudstjänst.
Carl-Henrik Caldaras, orgel/piano. Ingrid M Lindhe, sång.

16 söndag

Gud - Fader, Son och Ande.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Annika Johansson. Anna Kastemyr, sång. Karin Kjellberg, piano. Församlingsmöte.