Kalendarium

Mars

22 fredag

15.30 Andreasfreda’.

24 söndag

Klimatet - Var finns du Gud?
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Alpha Blad.
Eva Hermansson, piano.
Åsa Lindström, flöjt.

12.30 Församlingsalpha.
Varför och hur ska vi berätta om vår tro för andra?

27 onsdag

12.00 Lunchbön.

13.00 Onsdagsträffen.
Kyrkan på de förtrycktas sida.
Diakon Anna Ardin.

15.00 Bibelsamtal.

29 fredag

15.30 Andreasfreda´.

18.30 Ung kväll.

31 söndag

Klimatet och maten.
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona. Gospelkören 
Sounding Joy under ledning av
Lisa Stenfelt och Lisa Bengter.