Kalendarium

Februari

20 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

21 fredag

18.30 Ung kväll.

23 söndag

Kärlekens väg.
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona. Åsa Lindström, flöjt.
Karin Egerhag, fiol. Karin Kjellberg, piano.

26 onsdag Askonsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Kända och bortglömda pärlor ur vår andliga visskatt.
Per Svensson, sångare.

14.30 Bibelsamtal.

18.00 Askonsdagsmässa i andaktsrummet.
Mats Carlsson.

27 torsdag

11.30 Lunchbön.

Mars

1 söndag

Prövningens stund: att våga säga ja till den uppgift Gud ger. Apg 13:1-3
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.
Hanna Stenström, Enskilda Högskolan Stockholm (EHS), Mats Carlsson.
Carl-Henrik Caldaras, orgel, piano.

4 onsdag

17.30 Soppa.
18.00 Församlingskväll. Regnbågsnyckeln.
Karin Kjellberg, David Berjlund, Sven Johannesson och Elisabet Ravelojaona.

5 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.30 Tala film - Tala liv.
Vi ser filmen God’s own country.
Fri entré.

6 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

8 söndag

Kvinnan utan namn.
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar.
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad. Eva Hermansson, piano.

18.00 Körkonsert. Gloria!
Kören Con Spirito och Haninge Sinfonietta framför Vivaldis Gloria under ledning av Sabine Beyer.
Tina Bergholm, sopran. Ruth Segerberg, alt. Entré.

11 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Under regnbågsflaggan.
David Berjlund talar och samtalar med oss om HBTQ.

14.30 Bibelsamtal.

12 torsdag

11.30 Lunchbön.

13 fredag

16.00 Andreasfreda’

14 lördag

10.00 - 16.00 Retreatdag.

15 söndag

Andlig klarsyn. Apg 13:4-12
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson. Åsa Lindström.
Eva Svedberg, sång. Jonas Bergholm, fiol. Karin Kjellberg, piano.

19 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

20 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

22 söndag Obs tiderna!

Guds mäktiga verk. Apg 17:22-28
10.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Tina Bergholm.
Lovsångsgrupp.
11.00 Församlingens årsmöte.
Enklare kyrklunch.

25 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Att vara jorden salt på 2000-talet.
Elisabet Sandlund, författare och ledarskribent på Dagen, delar sina tankar om vår tid.

14.30 Bibelsamtal.

26 torsdag

11.30 Lunchbön.

27 fredag

16.00 Andreasfreda’

29 söndag

Försonaren.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Tina Bergholm.
Kören Con Spirito.