Kalendarium

September

18 - 27 september

Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens.

27 söndag

Döden och livet
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Eva Hermansson, piano.
Blockflöjtsmusik.
Församlingsmöte.

29 tisdag

Rastplats Söder
19.00 Stillhetens mässa

Oktober

1 torsdag

11.30 Lunchbön i kyrksalen.

12.00 - 14.00 Öppen kyrka. 
Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och fikagemenskap.

2 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll

2 - 4 oktober

Retreat på Strömsborg
Arr. Rastplats Söder

4 söndag

Änglarna
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson, Tina Bergholm,
kören Con Spirito.

6 tisdag

Rastplats Söder
19.00 Stillhetens mässa

7 onsdag

13.00 Bibelsamtal

8 torsdag

11.30 Lunchbön i kyrksalen.

12.00 - 14.00 Öppen kyrka. 
Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och fikagemenskap.