Kalendarium

Maj

6 söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Bönen.
Lars Åberg. Con Spirito. Tina Bergholm. Kompis - sångövning och förberedelse för Kompisavslutning den 27 maj.

 

9 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Det gamla Söder och den nya väckelsen - om andliga och sociala behov i kvarteret kring Andreaskyrkan i slutet av 1800-talet.
Sven Johannesson, pastor och diakon.

 

13 söndag

11.00 Gudstjänst.
Hjälparen kommer.
Lars Åberg. Eva Hermansson, piano.

 

20 söndag

11.00 Gudstjänst.
Den heliga anden.
Lars Åberg. Brass Andreas.
Tina Bergholm. Kompis - sångövning och förberedelse för Kompisavslutning.

 

23 onsdag

13.00 Onsdagsträffens vårutfärd.
Tid och plats meddelas senare.

 

27 söndag

11.00 Gudstjänst för och med alla åldrar. Gud – Fader, Son och Ande.
Elisabet Ravelojaona.
Tina Bergholm, piano/orgel,
Kompiskören under ledning av
Annika L Gustafson.
Kompisfest efter gudstjänsten.

Juni

3 söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Vårt dop.
Elisabet Ravelojaona. Tina Bergholm.
Con Spirito.

15.00 Sångeftermiddag vid vackra Klubbensborg.
Körer från församlingar i Södra Stockholm. Därefter en kort apell kring ett brännande ämne. Alla varmt välkomna. Fika finns att köpa.

 

6 onsdag

18.00 Körkonsert.
Con Spirito och musiker under
ledning av Tina Bergholm.

 

10 söndag

11.00 Gudstjänst.
Kallelsen till Guds rike.
Lars Åberg. Karin Kjellberg, piano. Eva Svedberg Engström, sång.

 

17 söndag

11.00 Gudstjänst.
Förlorad och återfunnen.
Elisabet Raveloajona.

 

24 söndag

11.0 Gudstjänst.
Den högstes profet.
Lars Åberg.