Kalendarium

Juli

7 söndag

Förlorad och återfunnen.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Olle Jonasson, Karin Andelius.
Karin Kjellberg, piano.

14 söndag

Att inte döma.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Karin Andelius.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr.
Åsa Lindström, flöjt.
Eva Hermansson, piano.

15.00 Musikprogram på Klubbensborg.
Vilken underbar värld.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr,
Åsa Lindström, flöjt, Mats Carlsson, bas, sjunger för och med oss.
Angeläget. Mats Carlsson.

17 onsdag

13.00 Sommaronsdag i Andreaskyrkan.
Fika, samtal, andakt.

21 söndag

Sänd mig.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius, Niclas Jonsson.
Carl-Henrik Caldaras, orgel, piano.
Åsa Lindström, flöjt.

28 söndag

Efterföljelse.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius, Gunnel Laveson von Malmborg. Anna Nordgren, sång.
Eva Hermansson, piano.

31 onsdag

Sommaronsdag.
Vi besöker det nyöppnade Stadsmuseet, Södermalmstorg (Slussen).
13.00 Samling vid Stadsmuseets entré.

Augusti

4 söndag

Jesus förhärligad.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Karin Andelius, Åsa Lindström.
Carl-Henrik Caldaras, piano, orgel.

11 söndag

Andlig klarsyn.
11.00 Gudstjänst.
Ulf Bergsviker. Karin Andelius, dans. Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano.

14 onsdag

13.00 Sommaronsdag i Andreaskyrkan.
Fika, samtal, andakt.

18 söndag

Goda förvaltare.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius. Tina Bergholm, sång, piano, orgel. Jonas Bergholm, fiol.

23 fredag

18.00 Ung kväll.

25 söndag

Nådens gåvor.
11.00 Samlingsgudstjänst.
Mats Carlsson, Karin Andelius,
Alpha Blad. Kören Con Spirito.
Tina Bergholm.

15.00 Musikprogram på Klubbensborg.
Min plats på jorden.
Kören Con Spirito under ledning av Tina Bergholm.
Angeläget. Mats Carlsson.

30 fredag

16.00 Andreasfreda´

September

1 söndag

Tro och liv.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Sven Johannesson, Åsa Lindström. Eva Hermansson, piano.
Lovsångsgrupp.

5 torsdag

18.30 Alphakurs, start. Se notis sid. 12.

6 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

8 söndag

Friheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar. Förbön för konfirmander.
Mats Carlsson, Alpha Blad.
Karin Kjellberg, piano.

11 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Låt mig få höra om Jesus.
Ett program om kvinnliga psalmpoeter.
Tina Bergholm, Karin Egerhag och Gunnel L v Malmborg.

13 fredag

16.00 Andreasfreda´

15 söndag

Medmänniskan.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson. Mikael Nellborn, piano.

Kören Con Spirito sjunger i Enebykyrkan kl. 11.00.

19 torsdag

18.30 Alphakurs.

20 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

22 söndag

Enheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson, Åsa Lindström.

25 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Drömmen om Jerusalem - om Arn, Nåsbönder och andra Jerusalemfarare. Magnus Stenberg från Studieförbundet Bilda berättar om resor till Jerusalem - verkliga och påhittade.

26 torsdag

18.00 Nära centrum,
för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

29 söndag

Änglarna.
11.00 Gudstjänst på Björkögården.

Oktober

3 torsdag

18.30 Alphakurs.

4 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

6 söndag

Döden och livet.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson. Kören Con Spirito. Tina Bergholm.