Kalendarium

Januari

18 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

19 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagsfika. Se notis.

20 torsdag

18.30 Tala film - Tala liv
Vi ser filmen Italienska för nybörjare.
Se notis.

21 fredag

16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

22 lördag

10.00-16.00 Kläder – laga och skapa nytt av gammalt
Se notis.

23 söndag

Jesus skapar tro
11.00 Gudstjänst
Hans Eriksson, Apg 29. Mats Carlsson. Timothée Ravelojaona, piano.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

18.00 Ekumenisk bönegudstjänst i böneveckan för kristen enhet
i Maria Magdalena kyrka.

25 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

27 torsdag

18.00 Roder - kursstart
Läs mer här.

30 söndag

Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Marie Åström, Leander Franke,
Tina Bergholm, kören Con Spirito.
Enkel kyrklunch.

12.30 Musikaliskt föredrag utifrån boken Skönt från själ till själ det ljöd.
Författaren och diplomorganisten Leander Franke, Con Spirito, Tina Bergholm.
Se notis.

Februari

1 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

2 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagsfika. Se notis.

4 fredag

16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

6 söndag

Symeon och Hanna
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar
Elisabet Ravelojaona. Anna Kastemyr och Annika L Gustafson, sång.
Karin Kjellberg, piano.
Församlingsmöte.

8 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

11 fredag

16.00 Andreasfreda’
18.00 Spelkväll

12 lördag

10.00-16.00 Retreat. Se notis.

13 söndag

Följ med och möt Johannes, lärjungen nära Jesus
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson, Tina Bergholm, kören Con Spirito.

15 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

16 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagsfika. Se notis.

17 torsdag

Nära centrum
18.00 Kvällsmat
18.45 Kvällens gäst introducerar vårt gemensamma samtal
20.00 Nattvard

18 fredag

16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

20 söndag

Det levande ordet
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Olivia Elveborg.
Eva Svedberg, sång. Karin Kjellberg, piano.

11.00 Sångsamling för barn och vuxna
Annika L Gustafson, Ingrid M Lindhe.

22 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

27 söndag

Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von Malmborg,
Tina Bergholm. Ingrid M Lindhe, sång.

Mars

1 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

2 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagsfika. Se notis.

18.00 Askonsdagsandakt
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona.

6 söndag

11.00 Andreasmässa
Elisabet Ravelojaona. Karin Kjellberg, piano.
Åsa Lindström, flöjt.
Besök av student från pastors/ diakonutbildningen.
Insamling till Equmeniakyrkans utbildningar.

8 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

11 fredag

16.00 Andreasfreda’ med Mats Carlsson
18.30 Ung kväll med Mats Carlsson

12 lördag

9.00 Lördagsfrukost
Fräls oss från ondo - om makt och maktmissbruk
Helen Västberg och Fredrik Lignell.
Anmälan. Se notis.

13 söndag

Ge så skall du få
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar
Mats Carlsson. Annika L Gustafson, sång.

15 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

16 onsdag

12.00 Lunchmusik med onsdagsfika. Se notis.

17 torsdag

Nära centrum
18.00 Kvällsmat
18.45 Kvällens gäst introducerar vårt gemensamma samtal
20.00 Nattvard

18 fredag

16.00 Andreasfreda’

19 lördag

10.00 Församlingens årsmöte

20 söndag

Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst med årshögtid
Mats Carlsson, Åsa Lindström,
Tina Bergholm, kören Con Spirito.