Kalendarium

September

2 söndag

Enheten i Kristus.
11.00 Samlingssöndag.
Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm. Kören Con Spirito och Brass Andreas.

7 fredag

15.30 Andreasfreda’ - terminsstart.

9 söndag

Ett är nödvändigt.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson.
Helena Janztén, sång.
Mikael Nellbom, piano.

12 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Musikprogram med Tina Bergholm
och Karin Egerhag.

14 fredag

15.30 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll

15 lördag

10 - 12 Arbets- och gemenskaps-
dag i kyrkan. Se notis.

16 söndag

Döden och livet.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson. Karin Kjellberg, piano.

21 - 23 september

Gemenskapshelg på
Björkögården

23 söndag

Rik inför Gud.
Gudstjänst på Björkögården.
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm m. fl.

26 onsdag

13.00 Onsdagsträff

15.00 Bibelsamtal

28 fredag

15.30 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

30 söndag

Änglarna.
11.00 Gudstjänst
Olle Jonasson. 
Karin Kjellberg, piano.

Oktober

5 fredag

15.30 Andreasfreda’

18.30 Spelkväll för alla åldrar.

7 söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard och installation av ny församlingsföreståndare.
Mats Carlsson, Jenny Dobers,
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm,
kören Con Spirito, Brass Andreas.