Kalendarium

April

Detta är vad vi har planerat, men utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassar vi verksamheten.
Vi uppdaterar kalendariet regelbundet.

2 torsdag

11.30 Lunchbön

5 söndag

Vägen till korset.
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona,
Olivia Elveborg, flöjt.
Tina Bergholm, piano.

9 torsdag

Skärtorsdagen
Det nya förbundet.
11.30 Lunchbön

18.00 Skärtorsdagskväll
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad, Tina Bergholm.
Tillsammans möter vi texterna som berättar om Jesus sista måltid med lärjungarna
och Petrus lögner på översteprästens gård.

10 fredag

Långfredagen
I korsets närhet.
11.00 Långfredagsgudstjänst
Vi delar långfredagens drama i text och musik.
Mats Carlsson, Johannes Skoog, orgel.

12 söndag

Påskdagen
Kristus är uppstånden.
11.00 Uppståndelsegudstjänst
Elisabet Ravelojaona,
Trio 430 Bassetthornstrio med bland andra Lena Jonhäll,
Tina Bergholm, orgel.

16 torsdag

11.30 Lunchbön

17 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll

19 söndag

Påskens vittnen.
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona,
Karin Kjellberg, piano.

23 torsdag

11.30 Lunchbön

24 fredag

16.00 Andreasfreda’

26 söndag

Den gode herden.
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson,
Eva Svedberg, sång,
Micael Zingmark, piano.

30 torsdag

Valborgsmässoafton
Valborgsmässofirande på Klubbensborg.
Se notis

Maj

Detta är vad vi har planerat, men utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassar vi verksamheten.
Vi uppdaterar kalendariet regelbundet.

1 fredag

18.30 Ung kväll

3 söndag

Vägen till livet.
11.00 Gudstjänst
Bön- och offerdag för mission i Sverige.
Elisabet Ravelojaona,
Gunnel Lavesson von Malmborg, Tina Bergholm, piano, Jonas Bergholm och Karin Egerhag, fiol.

7 torsdag

11.30 Lunchbön

8 fredag

16.00 Andreasfreda’

10 söndag

Att växa i tro. Apg 11: 19-26
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson, Åsa Lindström, flöjt, Ingrid M Lindhe, sång och gitarr, Tina Bergholm.
Församlingsmöte.

14 torsdag

11.30 Lunchbön

15 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll

16 lördag

10.00 Pilgrimsvandring i Tyresö.
I samarrangemang med Rastplats Söder. Samling vid busshållplatsen Tyresö kyrka. Se notis

17 söndag

Hur ska jag be?
11.00 Gudstjänst för och med alla åldrar.
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad, Blockflöjtsensemblen Fioritura,
Karin Kjellberg, piano.

24 söndag

Hjälparen kommer. Apg 1:12-14
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson,
Gunnel L von Malmborg,
Tina Bergholm, orgel.

28 torsdag

11.30 Lunchbön

29 fredag

16.00 Andreasfreda’

31 söndag

Den heliga Anden. Apg 2:1-11
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson,
Gospelkören Sounding Joy.

Juni

Detta är vad vi har planerat, men utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassar vi verksamheten.
Vi uppdaterar kalendariet regelbundet.

1 måndag

Andens vind över världen.
18.00 Söders kristna råds årsmöte.
Plats meddelas senare.

7 söndag

Gud - Fader, Son och Ande.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Elisabet Ravelojaona,
Eva Svedberg, sång,
Karin Kjellberg, piano.

14 söndag

Vårt dop.
11.00 Gudstjänst
Vatten är tjockare än blod. Apg 8:26-39
Mats Carlsson, Helena Janzén, sång, Mikael Nellborn, piano.
Församlingsmöte.

21 söndag

Den Högstes profet. Apg 10:37-38
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von Malmborg, Tina Bergholm.