Kalendarium

Januari

6 söndag

Trettondedag jul
11.00 Missionsgudstjänst
"Låt oss sprida hop"
Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission,
som i år handlar om utbildning.
Mats Carlsson, Magnus Stenberg, Alpha Blad.
Olivia Elveborg, blockflöjt. Tina Bergholm.
Julgröt och dans kring granen efter gudstjänsten.
Församlingsmöte.

11 fredag

17.00 Ung kväll, terminsstart.

13 söndag

Jesu dop

Gudstjänst med nattvard.
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström.
Anna Kastemyr, sång.
Tina Bergholm.

16 onsdag

12.00 Lunchbön.

13.00 Onsdagsträff.
Du vet väl om att du är värdefull
Sånger av Ingemar Olsson och andra
nyare andliga sånger med Per Svensson.

15.00 Bibelsamtal.

18 fredag

15.30 Andreasfreda’, terminsstart.

18.30 Ung kväll.

20 söndag

We have a dream - med inspiration av Martin Luther King.

11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad, Mats
Carlsson tillsammans med ungdomar.
Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano. Kompis.

18.00 Ekumenisk gudstjänst i
böneveckan för kristen enhet,
i Andreaskyrkan.
Mats Carlsson, präster och pastorer
från andra församlingar medverkar.
Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano.

23 onsdag

12.00 Lunchkonsert.
Serenadensemble från Arméns musikkår.

24 torsdag

18.30 Kurs för gudstjänstledare.
Anders Jonåker, församlingsutvecklare
Equmeniakyrkan region Stockholm, m.fl.

25 fredag

15.30 Andreasfreda’.

26 lördag

9.00 - 18.30 En dag i bön. Gemensamma samlingar kl. 9, 12, 15, 18.

18.00 Helgmålsbön.

27 söndag

Jesus skapar tro

11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson.
Ingvar Holmberg, trumpet.
Eva Hermansson, piano.

12.30 Start församlingsalphakurs.
Vem är Jesus?
Kören Con Spirito sjunger på gudstjänsten i Centrumkyrkan, Farsta.

30 onsdag

12.00 Lunchbön.
13.00 Onsdagsträff.
7 dagars vandring till Santiago de
Campostela - och 70 år som pilgrim på
jorden. Författaren och pastorn Larsåke W Persson.
15.00 Bibelsamtal.

31 torsdag

18.00 Nära centrum, för studenter och unga vuxna. 
20.00 Nattvard.

Februari

1 fredag

15.30 Andreasfreda’.
18.30 Ung kväll.

3 söndag

Livets ljus
11.00 Gudstjänst för och med alla
åldrar. Nattvard. Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad. Kören Con Spirito,
Tina Bergholm. Församlingsmöte.

6 onsdag

12.00 Lunchmusik.
Folkmusikensemble från Arméns
musikkår.

7 torsdag

18.30 Tala film - Tala liv.
Vi ser filmen Agnus Dei.

8 fredag

15.30 Andreasfreda’.
18.00 Spelkväll för alla åldrar.

10 söndag

Sådd och skörd
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona. Åsa Lindström, flöjt.
Karin Kjellberg, piano.

12.30 Församlingsalpha.
Varför ska jag be och hur?

13 onsdag

12.00 Lunchbön.

13.00 Onsdagsträff.
Mänskliga rättigheter 70 år,
hur mår 70-åringen idag?
1948 antog FN Allmänna förklaringen om Mänskliga rättigheter. Tidigare gen.sekr. för Amnesty Int. Anita Klum.

15.00 Bibelsamtal.

14 torsdag

18.30 Kurs för gudstjänstledare.
Anders Jonåker, församlingsutvecklare Equmeniakyrkan region Stockholm, m.fl.

15 fredag

15.30 Andreasfreda’.
18.30 Ung kväll.

17 söndag

Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona, Mats Carlsson. Anna Nordgren, sång. Tina Bergholm.
Kompis.

18 måndag

16.00 Releasefest. Politisk och profetisk diakoni. Anna Ardin, diakon.

20 onsdag

12.00 Lunchkonsert. Saxofonkvartett från Arméns musikkår.

21 torsdag

18.00 Nära centrum,
för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

24 söndag

Det levande ordet
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson. Åsa Lindström.
Johannes Skoog, orgel.

12.30 Församlingsalpha.
Varför ska jag läsa bibeln - och hur?

27 onsdag

12.00 Lunchbön.

13.00 Onsdagsträff.
900 finska år på 40 minuter.
Författaren och historikern Eric Björklund.

15.00 Bibelsamtal.

Mars

3 söndag

Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson, Gunnel Lavesson von Malmborg. Ingrid M Lindhe, sång. Tina Bergholm.

6 onsdag

Askonsdagen
Bön och fasta
12.00 Lunchmusik.
Harpan. Gabriella Thür spelar och berättar om sitt instrument.

18.00 Askonsdagsmässa.
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona.

7 torsdag

18.30 Tala film - Tala Liv.
Vi ser filmen Imorgon.

8 fredag

15.30 Andreasfreda’.
18.00 Spelkväll för alla åldrar.

9 lördag

10.00 - 16.00 Retreatdag i
Andreaskyrkan. Se notis sid. 12

10 söndag

Klimatångest
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson. Eva Svedberg Engström, sång. Jonas Bergholm, fiol. Karin Kjellberg, piano.

12.30 Församlingsalpha.
Vem är den helige Ande?

13 onsdag

12.00 Lunchbön.
13.00 Onsdagsträff.
Ikonen - Ett fönster mot himlen. 
Om ortodoxa kyrkans bilder med ikonmålaren Gunnel L v Malmborg.

15.00 Bibelsamtal.

14 torsdag

18.30 Kurs för gudstjänstledare.
Anders Jonåker, församlingsutvecklare Equmeniakyrkan region Stockholm, m.fl.

15 fredag

15.30 Andreasfreda’.
18.30 Ung kväll.
16 lördag
16.00 Körkonsert.
Every purpose under the heaven.
Kören Con Spirito, Tina Bergholm,
solister och instrumentalister.
Elisabet Ravelojaona. Entré.

17 söndag

Klimatet - Räcker det jag gör?
10.00 Församlingens årsmöte del 1.

11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.
Kompis.

Kyrklunch.

12.45 Församlingens årsmöte del 2.

20 onsdag

12.00 Lunchkonsert.

21 torsdag

18.00 Nära centrum,
för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

22 fredag

15.30 Andreasfreda’.

24 söndag

Klimatet - Var finns du Gud?
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Alpha Blad.
Eva Hermansson, piano.
Åsa Lindström, flöjt.

12.30 Församlingsalpha.
Varför och hur ska vi berätta om vår tro för andra?