Kalendarium

Juni

21 tisdag

11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

26 söndag

Den Högstes profet
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson. Björn Zetterqvist, sång och gitarr.
Richard Donselius orgel, piano.

Juli

3 söndag

Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog.
Karin Kjellberg, piano.

10 söndag

Att inte döma
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr.

17 söndag

Sänd mig
11.00 Gudstjänst med nattvard
Edvin Greneskog, Åsa Lindström.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr.

24 söndag

Efterföljelse
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog, Åsa Lindström.

31 söndag

Jesus förhärligad
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog, Marie Åström.
Karin Egerhag, piano.

Augusti

7 söndag

Andlig klarsyn
11.00 Andreasmässa
Elisabet Ravelojaona, Edvin Greneskog.
Åsa Bosdotter, musik.

14 söndag

Goda förvaltare
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.

21 söndag

Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson. Karin Egerhag, piano.
Åsa Lindström, flöjt.

12.30 Filmen Frikyrkans historia.
Läs mer bland notiserna

28 söndag

Tro och liv
11.00 Samlingssöndag
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona,
Tina Bergholm, kören Con Spirito.

15.00 Sommarprogram Klubbensborg
Så länge ljuset finns
Kören Con Spirito under ledning av Tina Bergholm.
Mats Carlsson.
Läs mer bland notiserna

September

4 söndag

Friheten i Kristus
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson.
Richard Donselius, musik.

11 söndag

Medmänniskan
11.00 Gudstjänst för och med alla åldrar
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.

16 - 17 september

Gemenskapshelg på Gålögården.
Läs mer bland notiserna