Kalendarium

September

19 torsdag

18.30 Alphakurs.

20 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

22 söndag

Enheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson, Åsa Lindström.

25 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Drömmen om Jerusalem - om Arn, Nåsbönder och andra Jerusalemfarare.
Magnus Stenberg från Studieförbundet Bilda berättar om resor till Jerusalem
- verkliga och påhittade.

14.30 Bibelsamtal.

26 torsdag

18.00 Nära centrum,
för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

29 söndag

Änglarna.
11.00 Gudstjänst på Björkögården.

Oktober

3 torsdag

18.30 Alphakurs.

4 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

6 söndag

Döden och livet.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson. Kören Con Spirito. Tina Bergholm.