Kalendarium

November

14 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert med Arméns musikkårs klarinettkvartett.
Välkommen till en lunchkonsert där vi gör några nedslag i den svenska myllan. Det blir alltifrån folkmusik till nationalromantik och musik av den svenska musikens fader, Johan Helmich Roman. Fri entré. Kaffe/te och smörgås finns till försäljning efter konserten.

18.30 Alphakurs.
Hur kan jag stå emot det onda?

15 fredag

16.00 Andreasfreda´

16 lördag

10 - 16 SKAPAdag i samarbete med Universitetskyrkan.
Pers Karin Skogar, uttryckande konstterapeut, och Elisabet Ravelojaona.
Från 16 år och uppåt.

17 söndag

Vaksamhet och väntan.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson, Åsa Lindström.
Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano.

18.00 Open Gospel.
Kom och sjung gospel med Gospelkören Sounding Joy.
Kyrkfika.

20 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Att ge plats för nästa generation i kyrkan.
Magnus Sternegård, biträdande generalsekreterare för Equmenia.

14.30 Bibelsamtal.
Till jordens yttersta gräns.
Vi läser Apg 6.

21 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert. Novemberljus.
Eva Svedberg Engström, sång. Karin Kjellberg, piano. Jonas Bergholm, fiol.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
Henric Götefeldt - jämställdhet.
20.00 Nattvard.

22 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

24 söndag

Han är inte långt borta. Apg 17:22-31
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona, Mats Carlsson.
Lovsångsgrupp under ledning av Maria Hajto.

28 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

18.30 Alphakurs.
Helar Gud idag?
29 fredag
16.00 Andreafreda´

 

December

1 söndag

Ett nådens år.
11.00 Gemensam gudstjänst med kinesiska församlingen.
Mats Carlsson, Billy Lo, Tina Bergholm.
Kören Con Spirito och Kinesiska församlingens kör. Brass Andreas.

4 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
De kristna och kyrkan i Egypten.
Isac Zekry, pastor Högdalskyrkan och Pheabe Gabrial visar film och talar.

14.30 Bibelsamtal.
Till jordens yttersta gräns.
Vi läser Apg 7.

5 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

18.30 Tala film - Tala liv.
Vi ser filmen First reformed.

6 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

8 söndag

Guds kärlek förvandlar världen. Apg 20:1-12
10.00 Obs! tiden. Gudstjänst med och för alla åldrar. Nattvard.
Elisabet Ravelojaona, Karin Andelius, Alpha Blad, Tina Bergholm.

11 onsdag

13.00 Onsdagsträffens julfest.
Julbord och program.

14.30 Bibelsamtal.
Till jordens yttersta gräns.
Vi läser Apg 8.

12 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
En hälsning om julefrid.
Tina Bergholm, sopran och Johannes Skoog, orgel, piano, sjunger och spelar för och med oss.

18.30 Alphakurs.
Vad skall vi ha kyrkan till?

13 fredag

16.00 Andreasfreda´

15 söndag

16.00 Andreaskyrkans julkonsert.
Kören Con Spirito med instrumentalister under ledning av Tina Bergholm.
Medverkan av barn och ungdomar. Alpha Blad.

19 torsdag

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

22 söndag

Herrens moder.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von Malmborg.
Sånggrupp ur gospelkören Sounding Joy.

24 tisdag

Julafton
10.00 Samling vid krubban.
Elisabet Ravelojaona.
Timothée Ravelojaona, musik.

29 söndag

Guds barn.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson.
Timothée Ravelojaona, musik.