Kalendarium

December

6 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

8 söndag

Guds kärlek förvandlar världen. Apg 20:1-12
10.00 Obs! tiden. Gudstjänst med och för alla åldrar. Nattvard.
Elisabet Ravelojaona, Karin Andelius, Alpha Blad, Tina Bergholm.

17.00 Julkonsert med Gospelkören Sounding Joy.
Mats Carlsson.

19.00 Julkonsert med Gospelkören Sounding Joy.
Mats Carlsson.

11 onsdag

13.00 Onsdagsträffens julfest.
Julbord och program.

14.30 Bibelsamtal.
Till jordens yttersta gräns.
Vi läser Apg 8.

12 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
En hälsning om julefrid.
Tina Bergholm, sopran och Johannes Skoog, orgel, piano,
sjunger och spelar för och med oss.

18.30 Alphakurs.
Vad skall vi ha kyrkan till?

13 fredag

16.00 Andreasfreda´

15 söndag

16.00 Andreaskyrkans julkonsert.
Kören Con Spirito med instrumentalister under ledning av Tina Bergholm.
Medverkan av barn och ungdomar. Alpha Blad.

19 torsdag

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

22 söndag

Herrens moder.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von Malmborg.
Sånggrupp ur gospelkören Sounding Joy.

24 tisdag

Julafton
10.00 Samling vid krubban.
Elisabet Ravelojaona.
Timothée Ravelojaona, musik.

29 söndag

Guds barn.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson.
Timothée Ravelojaona, musik.