Andreaskyrkan och jag

Hej Wulf! Hur hittade du till Andreaskyrkan och vad uppskattar du här?

Wulf red CustomI religionskursen läste vi om kristendomen och jag insåg att Jesus är intressant. När jag själv började läsa Bibeln upptäckte jag att det fanns mycket som är relevant för oss idag. I kursen om kristendom ingår en kyrkogångsdag då vi besöker fyra kyrkor på Södermalm. Jag tyckte om bemötandet här i Andreaskyrkan. När Mats (pastor Mats Carlsson) talade om ”senapskornet” och att också den lilla tron är viktig, talade det till mig. Jag är inte uppvuxen i något kristet sammanhang och det kändes fint att vara välkommen utan att tron är färdig.

När jag sedan kom hit kändes det så även i praktiken. Jag har känt mig välkommen både i gudstjänsterna och i Ung kväll. Andreaskyrkan är inte bara en plats för att tillbe Gud, utan också en fin gemenskap med varma människor som verkligen bryr sig om en.

Ung kväll är en trevlig avslutning på skolveckan. Det är fint att umgås och prata både allmänt och om tro. Här tas frågorna på allvar. Vi behöver inte tycka lika. Det är värdefullt att få möta andra i min egen ålder och prata om livet på ett helt annat sätt än vi gör i skolan.

Gudstjänsterna innehåller både vacker musik och tänkvärda texter. De är varierade och det händer olika saker. Det finns mycket att ta till sig av och det är betydelsefullt att få hjälp att tolka texterna in i sitt liv. Kyrkkaffet efteråt är viktigt. Det är en möjlighet att lära känna människor. Här möts vi också över generationsgränserna. Jag har nog aldrig varit i ett sammanhang där jag som ny blivit så väl mottagen.

Berättat för Elisabet Ravelojaona
Foto: Elisabet Ravelojaona

Namn: Wulf
Ålder: 18 år
Bor: På Södermalm