Andreaskyrkan och jag

Delandet i den lilla gruppen

annika l g smallUnder vårterminen har ett tiotal personer inklusive ledare, gått kursen Roder i Andreaskyrkan. Vi har träffats vid sju tillfällen, varannan torsdag mellan kl 18-21. Roder tar upp sju centrala livsteman: min riktning i livet, mina hämmande rädslor, min förmåga att försonas med det som varit, min känsla av att inte duga, min djupaste längtan, mina förväntningar på kärlek och gemenskap och mina mål i livet.

Annika L Gustafson har varit en av deltagarna i vår. Hon kom med i Andreaskyrkan 2004–2005, då hennes man jobbade i församlingen. Så här säger hon om vårens kurs:

”Jag var med vid ett tillfälle när församlingens pastorer berättade om Roder och tänkte, det här kan nog vara något för mig. För mig har Roder varit som en kurs där en får möjlighet att arbeta med sig själv, bearbeta och formulera sina tankar och känslor, fundera vad en vill framåt med sitt liv. Roder är kravlöst och vilsamt, du får bli lyssnad till, lyssna på andra och få perspektiv och idéer. För mig har det varit ett varierat upplägg med föredrag, egen reflektion och samtal i en mindre sluten grupp.

Det jag fått med mig speciellt under kursen har varit delandet i den lilla gruppen, som varit mycket fint. Jag tänker att vem som helst som vill och behöver ge utrymme i sitt liv för reflektion kan gå Roder. Jag rekommenderar kursen!”

Namn: Annika L Gustafson
Bor: Vid Telefonplan

Text: Mats Carlsson
Foto: Karin Egerhag