Andreaskyrkan och jag

Det finns mycket fint att bygga på!

Hanna B 2 red (Small)Hanna Berggren, medlem i Andreaskyrkan sedan fem år, sjunger i kören Con Spirito, har nyligen blivit ledamot i styrelsen för Klubbensborg. Hanna kommer ursprungligen ifrån Norrbotten och bor med man och tre söner i närheten av Klubbensborg i Hägersten sedan ett 20-tal år.

Vad vill du bidra med i arbetet med Klubbensborg?
- Jag kommer väldigt mycket att försöka stötta och utveckla kommunikationen för Klubbensborg, såväl genom styrelsearbetet som att kavla upp ärmarna och göra något handfast om det behövs. Utmaningarna är att nå ut, och vara relevanta, inte minst till de som bor i närheten. För att de i högre utsträckning ska besöka Klubbensborg och café Uddvillan behöver vi blir mer synliga och tydliga med vårt erbjudande. Det finns mycket fint att bygga på. Särskilt under pandemin har det blivit populärt att promenera för en fika eller lunch i närområdet, och vi tror att det kommer att hålla i sig.

Hur kan Andreaskyrkan finnas med mer i Klubbensborg?
- Svårt att svara på, det får jag kanske återkomma till mer längre fram. Jag tror att konferensverksamheten är en underskattad möjlighet, dvs att våra medlemmar i högre utsträckning skulle kunna anordna egna konferenser på Klubbensborg - det skulle vara ett stöd för verksamheten som även är bra för den enskilde.

Nära Hägersten, i lantlig miljö nära stadens brus hittar man Klubbensborg. I Caféet kan man fika alla dagar. Det erbjuds övernattning på vandrarhem, i hus, lägenhet samt camping. Ett antal Equmeniaförsamlingar, därav Andreaskyrkan, äger tillsammans denna pärla vid Mälaren.

Namn: Hanna Berggren
Ålder: 48 år
Bor: Hägersten

Text: Mats Carlsson