Andreaskyrkan och jag

Hitta inre stillhet

Agneta Berggren red smallAgneta gillar att gå till kyrkan för att det är trevligt, varmt och välkomnande. Du kan träffa henne på gudstjänster och på bibelsamtal. Predikan är rolig att lyssna på samtidigt som den ger inspiration. Bibelsamtalen är lärorika, intressanta och även de inspirerande, förklarar hon. Men för henne är kyrkan mer än bara den fysiska platsen, kyrkan finns i allt. Hon beskriver det som en stark kraft, större än vad vi kan förstå. Som exempel säger hon: Ja även Einstein sa vid något tillfälle under sitt vetenskapliga arbete ”Jag vill veta hur Gud tänker.”

- Kyrkan och tron finns inom mig och jag når den genom yoga och meditation, berättar Agneta. Det är i stillheten inom dig själv som du når Gud, fortsätter hon. Yoga och meditation är en stor och viktig del av hennes vardag och har varit det i 15–20 år. Hon brukar gå till Skandinavisk Yoga och Meditationsskola på Odenplan. För henne är det ett sätt att hitta lugn och trygghet. Det finns många sätt, men jag skattar detta som ett av de förnämligaste sätten, förklarar hon.

- Yoga är väldigt praktiskt. Det går inte att prata sig till utan det är något man praktiserar och får erfarenhet av. Yogan har hjälpt mig och gör det även lättare att meditera, säger hon. Yogans asanas, eller ställningar, gör det lättare att meditera. Agneta ser yoga och meditation som ett verktyg för att hitta inre stillhet i en värld fylld med stress och press. Man kan gå in i sig själv och bygga relationen med sitt själv och samtidigt samtala med Gud. Yoga betyder enhet och är ett sätt att bli ett med sig själv, berättar Agneta.

Namn: Agneta Berggren
Ålder: 70 år
Bor: Södermalm

Text: Olivia Elveborg
Foto: Elisabet Ravelojaona