Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkans fasad 2

Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor och människor emellan.

Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av den värme och generositet som kännetecknar Jesus.

Andreaskyrkan ligger på Södermalm i Stockholm och tillhör Equmeniakyrkan, ett samfund med ca 65 000 medlemmar i Sverige. 

Vad är viktigt för oss? Läs mer 

Under läsåret 2019/20 arbetar vi med processmaterialet Regnbågsnyckeln, en hbtq-märkning för församlingar som vill verka för mångfald och öppenhet.

 

Aktuellt kalendarium >>