Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkans fasad 2

Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor och människor emellan.

Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av den värme och generositet som kännetecknar Jesus.

Andreaskyrkan ligger på Södermalm i Stockholm och tillhör Equmeniakyrkan, ett samfund med ca 65 000 medlemmar i Sverige. 

Vad är viktigt för oss? Läs mer 

Under läsåret 2019/20 arbetar vi med processmaterialet Regnbågsnyckeln, en hbtq-märkning för församlingar som vill verka för mångfald och öppenhet.

Hälsning från kollegiet

personalgrupp

I en tid när vi uppmuntras att stanna hemma för att minska smittspridning betyder det att många av oss också blir ganska ensamma. Vi uppmuntrar därför varandra att oftare än vanligt ringa och att använda digitala mötesplatser. Vill du vara med i detta? Vill du vara en av dem som ringer upp andra, eller önskar att någon ska höra av sig till dig? Ta gärna kontakt med någon av våra pastorer. Det gäller förstås också om du vill boka ett själavårdssamtal. Vi finns tillgängliga på telefon och mail.

Mats Carlsson, pastor och föreståndare: 0708-67 13 14, mats.carlsson@andreaskyrkan.se

Elisabet Ravelojaona, pastor: 070–758 55 61, elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se

Varma hälsningar kollegiet

Aktuellt kalendarium >>

Coronaviruset >>

Här hittar du information om hur Andreaskyrkan förhåller sig till spridningen av Coronaviruset.