Andreaskyrkan är hela livets kyrka. Vi möts i både glädje och sorg. Här hålls förrättningar och firas högtider i livets olika skeden.

Barnvälsignelse   Vi välkomnar det lilla barnet och ber om Guds välsignelse över hela familjen. När barnet blir äldre får hen själv välja om hen vill döpas.
Barndop Vi välkomnar det lilla barnet, döper det och ber om Guds välsignelse över hela familjen.
Dop på egen bekännelse Tro och dop hör samman. Dopet är en Guds gåva som möts av människans svar i tro.
Konfirmation Konfirmationsläsning är ett bra sätt att få kunskap om kristen tro. Vi samtalar om vad det innebär att vara människa, om ont och gott, relationer, tro och tvivel. I konfirmationshögtiden bekräftar vi att varje människa är skapad och älskad av Gud.
Konfirmationen kan ske i tonårsåldern, eller i vuxen ålder.
Vigsel Två människor bekräftar sin kärlek till varandra inför Gud och omsluts av församlingens förböner och välsignelse.
Våra pastorer har vigselrätt.
Begravning Ett rum för avsked, där vi får uttrycka vad vi känner av sorg och saknad, men också tacksamhet och glädje. Vi firar gudstjänst i hopp om att Guds kärlek räcker bortom dödens gräns.