Styrelsen

Annika Johansson, ordförande samt representant för personalutskottet och kontaktperson ekonomiutskottet.

Niclas Jonsson, vice ordförande samt kontaktperson fastighetsutskottet.

Magnus Stenberg, sekreterare samt representant för kommunikationsutskottet.

Birgitta Furuhagen, representant för diakonala utskottet och kontaktperson för uthyrningsfrågor.

Åsa Kolterud, representant för barn/ungdom/familjeutskottet.

Lisa Mårdsjö, representant för musikutskottet.