styrelsen asa
Åsa Lindström, Ordförande samt representant för musikutskottet

 styrelsen anna
Anna Augustson, representant för barn- 
och familjeutskottet
styrelsen birgitta
Birgitta Furuhagen, representant för
diakonala utskottet

styrelsen magnus
Magnus Stenberg, representant för kommunikationsutskottet

styrelsen niklas 
Niklas Jonsson, kontaktperson för fastighetsutskottet

styrelsen peranders
Per-Anders Cleve, representant för ekonomiutskottet

 torbjorn s
Torbjörn Jacobsson, representant för personalutskottet

 styrelsen connyb
Conny Björkvall, vice församlingsföreståndare