Styrelsen

Torbjorn J 2

Torbjörn Jacobsson, ordförande samt
representant för personalutskottet.

Anna A 2

Anna Augustson, representant för barn- 
och familjeutskottet.

Birgitta F 2

Birgitta Furuhagen, representant för
diakonala utskottet.

styrelsen magnus

Magnus Stenberg, representant för
kommunikationsutskottet.

styrelsen niklas

Niklas Jonsson, kontaktperson för
fastighetsutskottet.

Conny J 2

Conny Johansson, representant för
ekonomiutskottet.

Ulrika K 2

Ulrika Karlsson, representant för
musikutskottet.

Sofia S 2

Sofia Svensson, sekreterare.