Styrelsen

Torbjorn J 2

Torbjörn Jacobsson, ordförande samt
representant för ekonomiutskottet.

Birgitta F 2

Birgitta Furuhagen, representant för diakonala utskottet
och kontaktperson för uthyrningsfrågor.

styrelsen magnus

Magnus Stenberg, representant för
kommunikationsutskottet.

styrelsen niklas

Niklas Jonsson, kontaktperson för
musikutskottet och fastighetsutskottet.

Sofia S 2

Sofia Svensson, sekreterare.

Maria D 2

Maria Drakenby, representant för personalutskottet.

 

Annika Johansson, representant för personalutskottet.

 

Åsa Kolterud, representant för barn/ungdom/familjeutskottet.