Studenter ht 2018

Välkommen till tre torsdagskvällar i Andreaskyran i höst. En ny mötesplats för studenter och unga vuxna i Stockholm.
Det blir enkel middag, gemenskap, fördjupning av föreläsare i ett aktuellt ämne, samtal och nattvardsgudstjänst.

4 oktober
Kyrkan som profetisk röst i samhället - Hur hör tro och politik ihop?
Ulf Bergsviker.

1 november
”Hur skulle Jesus möta en extremist?”
Cai Berger

29 november
Gud är grön – men hur är det med oss?
Om ansvar och kristet hopp i klimatångestens tid.
Jenny Dobers.

Ett samarbete mellan Equmenia region Stockholm, Universitetskyrkan och Bilda.
Kvällsmaten kostar 40 kr.

Vi hoppas att detta ska bli en mötesplats för dig som redan bor i Stockholm och du som är ny i stan.
En plats för både dig som har en tydlig tro och du som är nyfiken på vad kristen tro innebär.