Student

Affisch student

Välkommen till tre torsdagskvällar i Andreaskyran i höst. En ny mötesplats för studenter och unga vuxna i Stockholm.
Det blir enkel middag, gemenskap, fördjupning av föreläsare i ett aktuellt ämne, samtal och nattvardsgudstjänst.

4 oktober
Kyrkan som profetisk röst i samhället - Hur hör tro och politik ihop?
Ulf Bergsviker.

1 november
”Hur skulle Jesus möta en extremist?”
Cai Berger

29 november
Gud är grön – men hur är det med oss?
Om ansvar och kristet hopp i klimatångestens tid.
Jenny Dobers.

Ett samarbete mellan Equmenia region Stockholm, Universitetskyrkan och Bilda.
Kvällsmaten kostar 40 kr.

Vi hoppas att detta ska bli en mötesplats för dig som redan bor i Stockholm och du som är ny i stan.
En plats för både dig som har en tydlig tro och du som är nyfiken på vad kristen tro innebär.

Vår pastor Elisabet Ravelojaona arbetar även som studentpastor och finns på Södertörns Högskola tisdagar och torsdagar.
Du är välkommen att ta kontakt för att boka samtal eller för att få mer information om Universitetskyrkans arbete.

Se även www.universitetskyrkanstockholm.se