Student

Unga Vuxna Sthlm

Nära centrum, för studenter och unga vuxna.

Välkommen till Nära centrum, en mötesplats för studenter och unga vuxna i Stockholm. 
Vi startar med soppa 18.00. 18.30 inleds kvällens tema av en inbjuden talare som blandar föresläsning med utrymme för samtal vid borden.
20.00 firar vi nattvard i kyrksalen, där det också ges gott om utrymme för sång och bön.

Program våren 2019

31 januari
Stressad! Är tron och kyrkan en hjälp eller en börda?
Studentpastor Elisabet Ravelojaona.

21 februari
Alkohol - varför pratar vi inte om det?
De flesta församlingar har en tydlig alkoholpolicy. Kyrkan ska vara en alkoholfri miljö.
Men vi pratar sällan om hur vi hanterar alkohol annars, hemma och på krogen,
vilket många kan uppleva som en dubbelhet. Hur har det blivit så här? 
Owe Kennerberg, teolog och rektor på Enskilda Högskolan Stockholm
och författare till avhandlingen "Innanför och utanför" talar och leder kvällens samtal.

21 mars
Vad är målet med våra kroppar och begär?
En kristen teologi om kroppslighet. 

Ulf Bergsviker.

25 april
Alla är välkomna! Om HBTQ+ och kyrkan.
David Berjlund.


Ett samarbete mellan Equmenia region Stockholm, Universitetskyrkan och Bilda.
Kvällsmaten kostar 40 kr.

Vi hoppas att detta ska bli en mötesplats för dig som redan bor i Stockholm och du som är ny i stan.
En plats för både dig som har en tydlig tro och du som är nyfiken på vad kristen tro innebär.

Vår pastor Elisabet Ravelojaona arbetar även som studentpastor och finns på Södertörns Högskola tisdagar och torsdagar.
Du är välkommen att ta kontakt för att boka samtal eller för att få mer information om Universitetskyrkans arbete.

Se även www.universitetskyrkanstockholm.se