Bygge pågår

MatsEtt tyskt institut gjorde för ett par år sedan en stor undersökning om vad det är för mekanismer som gör att en församling utvecklas och växer. Hur kommer det sig att vissa församlingar växer medan andra minskar? Man kom fram till att det i växande församlingar fanns åtta kvalitativa särdrag som går igen. Ett av dem kallade man för ”Gåvo-baserad verksamhet”.

I Andreaskyrkan har vi årsmöte varje år. Där väljer vi personer till vissa funktioner. Ibland kan det där puzzlet vara rätt frustrerande för en valberedning. En lång lista finns med uppdrag som skall fyllas med namn för de olika funktionerna.

Jag tror att Gud har skapat och format varje människa med en tanke. Vi är formade att ägna oss mer åt vissa saker än andra. Vi är födda med längtan. Vi har anförtrotts talanger och gåvor för att kunna utföra vissa saker.

Att arbeta gåvobaserat handlar om att vända på tänkandet. Vilka intressen, längtor och visioner bär vi på? Kan vi forma ett arbete utifrån detta?

Aposteln Petrus tar en gång bilden av kyrkan som ett husbygge där vi var och en är olika byggstenar med Kristus som hörnstenen, hela bygget utgår ifrån. Ingen sten finns på samma plats. Men varje sten behövs för att tillsammans med de andra fogas samman.

Att arbeta gåvobaserat är praktiskt och enkelt. Det handlar om att upptäcka och uppmuntra varandra. De som är ledartyper skall få vara ledare. Den som har förmågan att lyssna och möta skall få syssla med samtal och vägledning…

Var ligger din passion? Vad brinner du för, som du skulle vilja göra/se hända i och genom Andreaskyrkan de närmsta åren? Finns det hinder för att detta kan ske? I så fall vilka?
Vi blir det vi älskar! Välkommen med din byggsten i vårt gemensamma husbygge!

Mats Carlsson, församlingsföreståndare