Ordet bortom orden

MatsCarlssonVi lever i en värld full av röster. Vi lever i en värld full av ord. Från morgon till kväll omges vi av dem, i skolan, på arbetet, i affären, på radion och tv: n. Ord vill nå oss, ifrån reklampelarna, poddarna, annonsbladen.
Ord kan skapa drömmar, förändra skeenden, förvandla samhällen.

Vår bibel består av cirka 1500 sidor, 3 miljoner bokstäver, 740 000 ord, 35 690 verser och 1346 kapitel. I frikyrkan kom det förkunnade ordet att hamna i centrum. Predikstolarna placerades ofta centralt i mitten, på ett upphöjt podium, längst fram i kyrkan, varifrån predikanten kunde predika.

Men bortom orden möter oss också Ordet. På bibelns första blad läser vi om hur Gud skapar genom sitt ord. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. (1 Mos 1:3). Genom hela Gamla Testamentet fortsätter Guds ord att skapa, förändra och förvandla, i relation till människor, nationer och olika sammanhang.

När vi sedan kommer in i Nya Testamentet möter oss hälsningen:
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Joh 1:1–5, 14–15)

Det Ordet bjuder oss till sig än idag. Jesus sade: ”Var inte rädd - Jag är världens ljus - Följ mig”.

Uppfattar vi Ordet bortom orden? Vi har fler sinnen än bara vår hörsel. Ett kinesiskt ordspråk säger: En bild säger mer än tusen ord. Idag arbetar vi mycket med kreativa uttryck i gudstjänst och andra mötesplatser i kyrkan; musik, dans, drama, film, konst och meditation. Den här församlingstidningen vill spegla den mångfald som finns i Andreaskyrkan. Tidningens rubrik är inspirerad av det program vi förberett inför Kulturnatt Stockholm. Tyvärr är det nu inställt, men vårt arbete med och bortom språket fortsätter, och du är välkommen med ditt uttryck!

Mats Carlsson, församlingsföreståndare