Att välkomna varandra

Mats CarlssonEqumeniakyrkan har under 2019/20 temaår ”Till jordens yttersta gräns”, och inbjuder församlingarna att läsa bibelboken Apostlagärningarna i Nya Testamentet. Andreaskyrkan har bejakat den inbjudan och arbetar med texterna och olika teman i gudstjänst och andra mötesplatser.

Apostlagärningarnas huvudsyfte är att visa på den kristna trons gräns-överskridande karaktär. När vi kommer till det tionde kapitlet, möter vi en man som heter Cornelius som vi får följa ett par kapitel framåt. Det som händer Cornelius och hans hushåll, är så avgörande att det får stort utrymme i berättelsen.

Jesusrörelsen var från början en judisk företeelse. Ingen anade att det kunde vara på något annat vis. Tron att alla folk var inbjudna att dela samma erfarenhet av Anden, att ”Israel” skulle utvidgas att gälla alla människor, fanns inte på kartan.

Cornelius var officer vid den romerska bataljonen i Caesarea. Han längtade efter Gud och stod nära den judiska gemenskapen, men tillhörde ockupationen och var hedning (inte jude). När aposteln Petrus ser Andens verk hos människorna i Cornelis hus, förstår han plötsligt att budskapet om Jesus är till för alla människor, och konstaterar; ”Gud gör inte skillnad på människor”. Den insikten leder till att församlingen går in i ett nytt skede.

Arbetet med Regnbågsnyckeln som Andreaskyrkan är inne i syftar till precis samma sak; Om Gud inte gör skillnad på människor – skall då vi göra det?

Vi vill att alla ska känna sig välkomna i kyrkan, finna plats och tillhörighet här, tillsammans med andra. För att kunna vara en inkluderande kyrka vill vi arbeta för att synliggöra våra egna normer, värderingar och uttryck. Under hösten har styrelse och medarbetare arbetat med processmodellen Regnbågsnyckeln och under våren inbjuder vi nu till olika mötesplatser där alla ges möjlighet till fördjupad kunskap kring området HBTQ i kyrkan. I det här numret presenterar vi dessa mötesplatser och en hel del annat, som sker i vår kyrka under våren. Varmt välkommen!

Mats Carlsson, församlingsföreståndare