När erfarenheter av Gud möts händer något

"Gud och Jesus kan man inte fotografera för dom kan man inte se."

Så sa han, den lilla pojken som funderade över hur Gud och Jesus ser ut. Det finns inga foton. Men vi har våra inre bilder.

Hur ser din bild av Gud ut? Det är kanske inte alldeles enkelt att svara på den frågan. Men vi behöver få diskutera våra olika bilder av Gud. Ofärdigt och spontant eller genomtänkt och klokt reflekterande. Våga utmanas av och brytas mot nya tankar och finna djupare fästen för våra egna bilder. Jag tror att det är bra för oss. Viktigt för oss.

Ibland undrar jag om inte bilden av Gud blir så mycket helare i mötet med andra människor. Och att det är en av anledningarna till att vi behöver vår kyrka och församling! För det är när många bilder och erfarenheter av Gud möts som det händer något. Det är då orden om Gud blir levande och mänskliga. Gud blir närvarande och verklig.

katarina03Nu börjar en ny termin i Andreaskyrkan, med möjligheter till nya möten med Gud, kanske i stillhet och enskild bön på onsdagar då kyrkan är öppen en stund vid lunchtid. Kanske i djupa, varma diskussioner i en "under ytan-samtalsgrupp". I sången och glädjen när föräldrar och barn sjunger i barnmusiken eller vid kaffebordet en lördag eftermiddag på Öppet Hus. Då vi i gemenskap delar bröd och vin i söndagens gudstjänst.

Din bild av Gud? Ofärdig eller genomtänkt, med enkla ord eller välformulerad, den behövs i Andreaskyrkan. Välkommen!

Katarina Alexandersson
pastor Andreaskyrkan