Har du hälsan?

Ja så frågade man till och från förr i tiden. Idag frågar vi: Hur står det till? Hur är det? Läget? Allt under kontroll?
Hälsan är viktig, och har kanske kommit ännu mer i fokus i vår tid. Vi tänker på vad vi äter, hur vi sover, att vi tränar och mycket annat.
Vår hälsa relateras mycket till vår kropp. Kanske ibland lite väl mycket.

Mats3När WHO (Världshälsoorganisationen) definierar hälsa säger de: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”.

WHO säger att vår hälsa också har en existentiell dimension. Det vi tror och tänker om tillvaron har betydelse för hur vi mår. Och de listar åtta olika teman som motsvarar existentiella behov hos oss: Förundran, tro, mening, hoppfullhet, helhet, harmoni/inre frid, andlig kontakt och andlig styrka.

Hälsa handlar alltså om allt som rör oss, kropp och själ, att känna stöd och ha vänner, få uttrycka sina känslor och tankar, delta i och påverka samhället, säga sin mening, leva i samspel med naturen och få hämta styrka i en tro på något eller någon större.

WHO:s definition av hälsa ger en riktningsgivare åt vart vi skall. Den sätter in hälsan i det sammanhang som är våra liv och uppmärksammar att det är mycket som påverkar hur vi faktiskt mår.

Har du hälsan? Tänk om kommande sommartid skulle kunna bli en period av reflektion och återfinnande. Vad är det som gör att jag mår som jag gör? Det kanske inte bara är kroppen det handlar om. Det kanske finns något mer?!

Önskar dig en härlig sommar med möten och upplevelser för ande, kropp och själ!

Mats Carlsson, församlingsföreståndare