Mötesplatsen

Mats3Jag tycker om ordet mötesplats. En plats där vi möts, få eller många. På smalare, mindre vägar kan vi möta vägskyltar med bokstaven M, som just betyder mötesplats. Det finns inte plats för två bilar att mötas, så den ene får köra in på en parkeringsficka, stanna till för att släppa fram den andre, för att sedan båda ska kunna fortsätta.

Jag skulle vilja sätta upp en stor M-skylt utanför vår kyrka. Jag ser kyrkan som en mötesplats. En plats där människor kan mötas och dela livet med allt vad därtill hör. En plats där alla får rum, oavsett ålder, social status, kön eller hudfärg. Visst finns det många mötesplatser i vårt samhälle. Men oftast för en viss ålder, intresse eller språkgrupp. Det är inte självklart att en 5-åring och en 80-åring möts var som helst idag. Kyrkan vill vara en mötesplats för alla.

Vi har satt kulturmöten som tema för detta församlingsblad. Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär; bearbetning, odling, bildning.

I Andreaskyrkan händer det mycket kultur av olika slag. Alltifrån gudstjänster på svenska eller kinesiska, till sångkörer som övar, AA-grupper, filmkvällar, bibelsamtal, onsdagsträffar, studentsamlingar, lunchmusik, barn-och ungdomsgrupper, tovningsgrupp och mycket annat.

Människan behöver kultur. Mötet med uttryckssätt som sätter fart på tanken, fantasin och ingrodda föreställningar, vare sig det sker genom musik, konst, teater, film, litteratur eller annat.

Det skapade har sin källa i skaparen. Du och jag har fått förmånen att vara medskapare. Vi har fått gåvor att förvalta och dela med oss av. Tillsammans får vi bidra och ta del av våra olika skapelser. Jag hoppas du känner den möjligheten och öppenheten i Andreaskyrkan.

Välkommen med till olika mötesplatser i och genom Andreaskyrkan kommande period. Att få svänga av, stanna upp, och blicka in i något nytt, gör att livsresan kan fortsätta en bit till.

Mats Carlsson, församlingsföreståndare