Jag har en dröm

Mats3Ja så sade han, Martin Luther King, för drygt 50 år sedan; ”I have a dream…”. Kanske ett av världshistoriens mest berömda, omtalade och viktiga tal.

Kings dröm handlade om de svartas ställning och plats i USA; lika värde, lika möjligheter, lika framtid. Och det började med att en kvinna, Rosa Parks, gick på sin buss hem efter arbetsdagen, som hon brukade göra. Hon satte sig i avdelningen längst bak som var avsedd för de svarta. Då det snart blev fullt i bussen, uppmanade busschauffören henne att resa sig, då det kom en vit person som ville sitta. Rosa vägrade, satt kvar, blev arresterad, vilket ledde till protester ifrån de svarta som 8 år senare ledde fram till Washington 1963.

Det började med en dröm, som blev en handling, som fortsatte med en större dröm… Det är viktigt att drömma, se framåt, emot det vi längtar efter, som ännu inte är. För när vi gör det sätter vi oss själva i beredskap med öppenhet och mottaglighet. Jag sitter inte bara ner och väntar på att något skall inträffa, passivt, utan arbetar för den där förändringen, aktivt, den finns med mig, i mig, dag och natt. Jag släpper den inte, den släpper inte mig.

Många stora händelser, förändringar har börjat i det lilla. En tanke som planterats i någon, som gått vidare till en annan, vilken delat den med en tredje… Drömmen är i rörelse!

I Andreaskyrkan har vi en vision; ”Vi vill växa – i tron på Jesus Kristus och som gemenskap. Vi vill synas – en kreativ och omsorgsfull kyrka mitt i Stockholm”. Vi vill att den visionen skall genomsyra alla de olika mötesplatserna och verksamhetsgrenarna som finns i församlingen.

En vision är nästan ouppnåelig. Men den ger en riktning, något som finns där framme och väntar. Som vi utgår ifrån och sedan backar bakåt för att upptäcka vilka steg vi tog för att komma dit.

Vad drömmer du om? Delar du vår vision?
Välkommen med på äventyret 2019, i spåren av han som sade; ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan har livets ljus.”

Mats Carlsson, församlingsföreståndare