Framtiden tillhör oss

Mats3”Framtiden tillhör oss, du och jag skall forma den, inga andra kan göra det, framtiden det är vi…”. Ja, så skaldade han, Börje Ring 1976 i sången du säkert nynnat på någon gång.

Vi säger många gånger att våra barn och ungdomar är framtiden.
”Det är de som skall ta över en dag…

Att vara barn och ung idag är inte detsamma som när jag växte upp. Vårt samhälle förändras och utvecklas. Mycket blir bättre, men motsatsen finns också. Barn och unga möter idag ett större utbud och har fler valmöjligheter än någonsin. Den digitala revolutionen med dataspel, internet, mobiltelefon, sociala medier ökar trycket på att vara, se ut, tänka och tycka på ett visst sätt.

I kyrkan får alla vara med. Oavsett utseende, hudfärg, tro, ålder eller kön. Det är dock inte så överallt. Att erbjuda och inbjuda till mötes-platser där öppenhet, respekt och tolerans råder blir allt viktigare.

I höst vill Andreaskyrkan tillsammans med vår region i Equmenia-
kyrkan söka möta barn, ungdomar och unga vuxna ännu mer och bättre genom de mötesplatser som är planerade med t.ex Andreasfredá, Ung kväll och Unga vuxna. I detta församlingsblad får du läsa mer om det som är planerat.

Kyrkan behöver barn och unga. Vi behöver deras liv, entusiasm, frågor och funderande. Barn och unga behöver kyrkan. De behöver dig och mig! I förbön, omtanke, vägledning och tröst.

Tänk att du och jag får vara med och forma framtiden! Vilken nåd, vilket ansvar! Vad är det då för framtidsbilder vi bär? Kom med på mötesplatser, gudstjänster och annat som händer denna höst i och genom Andreaskyrkan. Hur skulle du vilja att det var? Vilket kan vara ditt bidrag till helheten?

…inga andra kan göra det, framtiden det är vi!

Jag önskar dig en härlig höst med mycket glädje!

Mats Carlsson
Församlingsföreståndare