Var inte rädda

Ett av de vanligaste uttalanden som Jesus gör är ”Var inte rädda”.Orden går som en röd tråd genom bibeln. Runt 400 gånger går det att hitta uppmaningen. Just det budskapet, ”Var inte rädda”, möter dagligen alla som kommer till vår kyrka eller för den delen passerar på gatan utanför. ”Min favvo-inskription från Andreaskyrkan på Högbergsgatan”, som artisten Jonas Gardell tvittrade när komikern Henrik Schyffert satte upp sin show ”Var inte rädda”. Inspirerad av Jesu ord från vår kyrkas vägg. Men orden är mer än namnet på en show, de är till tröst och trygghet för många i en värld full av osäkerhet och oro.

I Jesaja 41:10 står det ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, jag stöder dig och räddar dig med min hand”. ”Det fanns något där” som en kollega till mig uttryckte det efter en mycket svår sjukdomsperiod i hennes liv. Hon hade känt en närvaro av något större. Var inte rädd!

EllinorFler och fler människor är idag rädda och oroliga. Och det finns mycket som skrämmer och hotar. Många människor lever i utsatthet, terrordåden kommer allt närmare, vi blir sjuka, listan kan göras lång. Rädsla är något som verkligen kan gripa tag i oss, det har vi alla någon gång upplevt. Det kan vara sann rädsla, men den kan också vara falsk. Ibland tar rädslan makten över oss. Rädslan kan hämma och begränsa. Rädslan låser in och hindrar. Jag kommer ihåg när vi hade haft inbrott i vårt hus och hur lång tid det tog för vår son innan han ville gå ner ensam i källaren.
Vad det än gäller kan vi vända oss till Jesus med vår rädsla. Han om någon vet vad rädsla är. Vi har en Gud som själv varit svag och sårbar. Det handlar inte om styrkan i vår tro utan tilliten och riktningen på vår tro. Jesu efterföljelse börjar där du står. Oavsett vad som möter är han med. Motsatsen till rädsla är inte mod utan kärlek. ”Gud är kärlek” står det även på vår kyrkvägg.
”Gud är kärlek, och den som förblir i kärlek förblir i Gud, och Gud i honom. Rädslan finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan”. 1 Joh 4:16-18

Ellinor Cleve, medlem i Andreaskyrkan