Odlingskonst

karin s”Ingenting, absolut ingenting är utan rörelse och förändring i livet.”
Dessa ord fick jag höra av en vän under en tid i mitt liv då jag tvivlade på att det var så. Min upplevelse var att jag hade fastnat i ett tillstånd där rörelsen stannat upp. Orden fick en viktig betydelse, och än idag återvänder jag till dem med jämna mellanrum när jag behöver påminna mig om att livet är i rörelse, förändring och utveckling.
Det som kan göra det svårt att upptäcka en pågående utveckling är att den många gånger sker med små steg. Ibland så små steg att de knappt är märkbara i stunden, än mindre kännbara. Visst finns det exempel på förändringar som sker plötsligt och gör att allt eller det mesta blir annorlunda över en natt. Men när det handlar om utveckling och växande tar det ofta tid, och det är av avgörande betydelse att det får ta den tid det tar. Växande kan inte skyndas på eller tvingas fram, åtminstone inte om resultatet ska bli hållbart och varaktigt. Vi behöver vara följsamma, toleranta och barmhärtiga mot oss själva och varandra för att skapa en god miljö för växande.
Idag talas det i många sammanhang om strategiska satsningar för att nå mål och skapa förändring. Men vet vi egentligen varifrån ordet strategi kommer? Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, talar om detta i en intervju i tidningen Forskning & Framsteg. Hon förklarar där att ordet strategi betyder krigslist. ”Det är hemligt, det är bråttom, det är undantagstillstånd, där gäller inga normalregler.” Hon vill hellre tala om forskning som odlingskonst, om trädgårdsmästare, om tolerans och om växande och närande miljöer.
Det här med odlingskonst är något jag känner igen från när Jesus talar om Guds rike. Kanske behöver vi påminna oss om det när begrepp som strategier och strategiska satsningar tar allt större utrymme i det språk vi använder i kyrkan.
Jesus liknar Guds rike vid ett senapskorn som en trädgårdsmästare sår i jorden. Senapskornet är det minsta av alla frön när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.
Det är en bild av styrkan i ett växande som får ta sin tid. Det är inte bråttom eller hemligt. Det är den närande miljön och trädgårdsmästarens tålamod och följsamhet som skapar förutsättningar för växandet.

Karin Egerhag