Tillsammans

IMG 1061 smallTemat i detta blad är lagarbete, att göra saker tillsammans. Jag jobbar som logoped på en rehabavdelning. Varje dag träffar jag personer vars livssituation har förändrats. Jag får vara delaktig i den personens resa. Men jag är inte ensam, jag tillhör ett team. Det innebär att förutom mig finns det personer med andra kunskaper och tillsammans kan vi åstadkomma mer än jag skulle kunna göra på egen hand, tillsammans bidrar vi med vår del i bygget. Men det behövs samarbete. Om man lägger stenar bredvid och på varandra kan det bli en mur, men ska den bli riktigt stabil behövs det något mer: ett kitt och att man lägger stenarna lite omlott. I jobbet motsvarar det samarbetet och att vi ibland kliver in lite i varandras ansvarsområde.

Årets gemenskapshelg är precis avslutad. Många av barnen deltog i fotbollsskola. På söndagen bildade de ett lag som utmanade de vuxna. Trots ett storleksmässigt underläge så utklassade barnen de vuxna, tack vare skicklighet men framför allt tack vare ett bra lagarbete. Behövde man byta roller på planen gjorde man det och man kom med glada och uppmuntrande tillrop. Det fanns en glädje i att få göra detta tillsammans.

Att vara församling är också ett lagarbete. Vi är många och har fått olika gåvor som vi kan använda individuellt eller tillsammans med andra i t. ex. kören, onsdagsträffen, Kompis eller med bokföring. Det kan kännas tryggt att göra det man brukar och kan, men vad händer om man går utanför det som känns bekant och provar något nytt?

Jesu lärjungar vågade bryta upp och göra något annat. De lämnade vardagen och de sysslor de kände till för att följa Jesus utan att veta vad som väntade. Men de var inte ensamma. De hade Gud och varandra. De var ett team.
Jag hoppas och tror att vi i församlingen också vågar göra något nytt tillsammans och liksom barnen stöttar varandra och att vi får känna glädje över att bidra till och vara en del av det lagarbetet.

Åsa Lindström,
medlem i styrelsen i Andreaskyrkan