Bifalles

UlrikaJacobsson_smal

Styrelsearbete! Vad innebär det? Jag vet inte om jag har svaret på den frågan, men jag vet att vi alla vill göra ett bra jobb så att vår församling kan fungera och finnas kvar. Där har vi en gemenskap där vi alla på något vis drivs av lusten att göra något bra för många.

Jag har nu varit med i styrelsen i 3 år. Jag ser det som ett privilegium att andra tror på att jag gör ett bra jobb, att de vill att jag är med i styrelsen. Jag är ännu inte insatt i alla delar men jag vet så mycket att vi försöker att dela på uppgifterna. Vi har någon som är ansvarig för varje utskott samt att vi detta år har en ordförande och en sekreterare. Vi har också en bra åldersfördelning och vi är i olika faser i livet, det gör att vi blir en bra sammansatt styrelse som kompletterar varandra. Vi har även förmånen att vara en fulltalig styrelse vilket gör att det är någon mer att dela uppgifterna på.

Vad är då meningen med att ha en styrelse? Som jag ser det så kan inte alla vara med och fatta beslut, därför väljer man en mindre grupp som fattar beslut i mindre frågor och tar fram underlag till församlingen som fattar beslut i de större frågorna. Jag är med för jag vill ta ansvar för något större. Första gången jag kom till Andreaskyrkan kände jag mig välkommen och hemma. Jag gick in i församlingen på bekännelse hösten 1991. Jag har under åren varit engagerad i olika grupper i kyrkan, men för 3 år sedan ville jag gå in och utmana mig själv och ta ansvar som ledamot i församlingsstyrelsen. Vi har en gemenskap där vi både kan vara allvarliga, men även skratta och ha roligt. Jag går från varje styrelsemöte med förnyad energi att ta tag i saker, både i församlingen och i privatlivet. Om ni får frågan om ni vill vara med i styrelse, tacka JA. Satsa minst 2 år av ditt liv, du får så mycket igen!

 

Ulrika Jacobsson