Den modiga kyrkan

KatarinaPå Söder fnns de tre kyrkorna; Salem som tillhör Baptistsamfundet, S:t Pauls som tillhör Metodistkyrkan och Andreas som tillhör Missionskyrkan. De har alla funnits här sedan 1880-talet. År 2012 kommer dessa tre kyrkor på Södermalm att tillhöra… ja vad den nya kyrkan skall heta vet vi inte än men vi kommer att tillhöra samma kyrka. Det är snart. Och det är nu vi har möjlighet att vara med och påverka genom att läsa den remiss som fnns och tycka till. Vad ska vi behålla? Vad ska vi lämna? Hur ska organisation och struktur se ut? Samarbete internationellt och nationellt? Hur kan vi förenas kring nya stadgar? Hur ska…

Det är många frågor som ska lösas. Viktiga frågor. Men ändå skulle jag vilja påstå att de viktigaste frågorna är de som Jim Wallis (grundaren av Sojourners, ett globalt nätverk för rättvisa och tro) ställde på den gemensamma kyrkokonferensen i Örebro under Kristi himmelsfärdshelgen: Vad ska den nya kyrkan göra? För vilka är den nya kyrkan till? Kommer det att märkas på Södermalm att dessa tre kyrkor är med i samma samfund? Kanske är det inte det som är det viktigaste utan vad vi fyller dem med för innehåll. Ja, viktigast är vår strävan efter att vara en synlig, kreativ och omsorgsfull kyrka där människor får växa i tro och i gemenskap, i vår kyrka men också i möten utanför våra väggar.

Jag hoppas att 1+1+1 blir mer än 3. Att den nya kyrkan blir större, vågar mer. Låter sig utmanas av Jesus och samtiden. Där det blir lika viktigt att tro Jesus som att tro på honom. För det är när vi tror honom, när han säger: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta det har ni gjort för mig”, som evangeliet verkligen blir till det glada budskapet. När vi förmedlar hopp till barn, unga, vuxna och äldre på Södermalm. Så var med du också och skriv historia när vi går in i en gemensam framtid. Gå in på www.missionskyrkan.se och läs remissen eller läs häftet som finns på kyrktorget.

Vad jag tycker att den nya kyrkan ska heta? Den modiga kyrkan kanske… modig är man ju om man gör det man tror på fast man egentligen är lite osäker och inte riktigt vet vart vägen bär.

Katarina Alexandersson,
pastor och församlingsföreståndare