Fullt av omsorg

Omsorgsfull temperaturkontroll, omsorgsfull kreditprövning, omsorgsfull design, omsorgsfull renvård...

Det är många som använder ordet omsorgsfull, så även Andreaskyrkan. Vi vill synas som en omsorgsfull kyrka. Men om ordet omsorgsfull kan användas om både kreditprövning och renvård, vad ryms då egentligen i detta ord? Vad blir då så speciellt och utmärkande med att vara omsorgsfull kyrka?

En kväll i höstas stod jag på Medborgarplatsen, tillsammans med personer från andra församlingar på Södermalm, för att möta ungdomar och dela ut värmande fika till den som ville ha. Där och då fanns ett behov av omsorg, det vill säga vuxna människor med tid för att lyssna och prata. Mitt i kylan, mitt i glädjen, mitt i oron på Medborgarplatsen.

Fikabrödet hade förmodligen smakat lika gott om det varit en fiskeförening eller hembygdsförening som bjudit på det, men jag vill tro att det betydde något att vi som stod där representerade just kyrkan. För kyrkan är något mer än bara en förening med stadgar och människor med ett och samma intresse. En omsorgsfull kyrka kan agera utifrån förvissningen om att det finns bröd som mättar en djupare hunger, en hunger som inget fikabröd i världen kan mätta.

benitaDu har säkert andra exempel på hur Andreaskyrkan kan konkretisera visionen om en omsorgsfull kyrka. Det behöver inte vara de stora projekten utan det räcker med den lilla stunden, en stunds omsorgsfull närvaro.

Det är nu vi kan dela livet, tiden, tron och resurserna med andra, med människor som vi vanligtvis inte möter i kyrkan eller i våra hem. Inte bara på grund av en ny vision, utan för att det alltid har varit och är vårt uppdrag, och för att vi kan.

Det är nu vi kan ge en stund av våra liv, som vi alltid gör när vi möter andra människor. Vilken stund av ditt liv vill du ge till den du möter?

Benita Hjalmarsson
Diakon i Andreaskyrkan