Börda eller möjlighet?

”Hur ser du på att tigga pengar?” Jag hade sökt jobb som insamlingsansvarig på biståndsorganisationen Diakonia och svarade tydligen tillfredställande på frågan eftersom jag fick jobbet. I snart 15 år har jag arbetat med att samla pengar, just nu på Röda Korset. Men jag har aldrig tiggt pengar.
Sofia
Ett gott insamlingsarbete är att berätta om behov som finns och att erbjuda människor att vara delaktiga till en förändring. Det som är stort är att givare tillsammans kan bidra till något som ingen kan åstadkomma själv.

Pengar kan bidra till allt från små förändringar till stora underverk. Jag är övertygad om att det inte bara är pengarna – utan också själva givandet – som förändrar något. Viljan att dela och dela med sig skapar öppenhet för andra människor och jag tror innerligt att det gör den här världen mycket bättre.

Andreaskyrkan är helt beroende av frivilliga gåvor. Det är kanske inte alltid så spännande poster i vår budget; el, telefon, fasadrenovering, löner, sociala avgifter mm. Men allt detta möjliggör viktiga mötesplatser för människor och Gud. När vi ger pengar till församlingen skapar vi tillsammans rum för möten som utvecklar, utmanar och förändrar. Att skapa tillsammans är en av församlingens viktigaste identiteter – och kanske den finaste gåvan Gud gett oss.

Som medlemmar i församlingen har vi ansvar att efter vars och ens möjlighet dela den ekonomiska bördan – eller den ekonomiska möjligheten som jag hellre ser det. Jag hoppas verkligen att vi är många som känner lust inför det ansvaret. Genom våra små och stora bidrag skapar vi tillsammans något större, något som ingen av oss kan åstadkomma själva. Det är stort.

Sofia Svensson
Medlem i Andreaskyrkan