Toalettstädandets teologi

Göran GustafsonHur lär du känna nya människor? Min erfarenhet har varit att de jag har studerat eller arbetat tillsammans med, har i flera fall blivit mina vänner för livet. Trots att vi varit väldigt olika personligheter har alla dessa fikastunder och allt småprat på arbetsplatsen skapat vänskap.

Att odla vänskapliga relationer tar tid. Att skapa förtroende är en långsam process. Mycket i vårt samhälle kan effektiviseras, men knappast kärlek och vänskap.

I Andreaskyrkan efterfrågas ofta mer öppenhjärtliga samtal. Att kunna mötas och berätta om det svåra i livet. Att dela varandras smärta och hopp. Vid kyrkfikat efter gudstjänsterna kan det ibland uppstå sådana samtal vid borden, men det är nog rätt sällsynt. Det är så mycket annat man behöver prata om och ljudnivån är ofta hög. Kanske det i stället blir på tu man hand, efter kyrkfikat, man vågar öppna upp sitt inre. Eller i det enskilda samtalet med kyrkans anställda. Eller i en samtalsgrupp.

Detta församlingsblad handlar om Andreaskyrkans tio ansvarsgrupper där alla medlemmar är inbjudna att dela det praktiska ansvaret för kyrkan. Fyra till sex veckor per år har varje grupp ansvaret och en del tycker nog att detta är en plåga som stjäl tid. Även jag brukar sucka när jag ser i min almanacka att snart är det min grupp som ansvarar för kyrkan.

Samtidigt har det varit just dessa ansvarsveckor som jag knutit nya kontakter med medlemmar i kyrkan och fått tid att prata om både ytligt och djupt. För mig känns det skönt att inte alltid behöva sitta runt ett bord och dricka kaffe för att kunna samtala. Att i stället städa och på en och samma gång småprata med de jag lärt känna i ansvarsgruppen, det har betytt mycket för mig. Det är som om jag slappnar av när jag har fokus på städandet och inte behöver vara genomtänkt i allt jag säger.

Jesus uppmanade sina lärjungar att tvätta varandras fötter. Råd skulle Jesus använda för bild idag? Kanske skulle vi uppmanas att städa toaletter. Inte ensamma, utan tillsammans. Att kunna erbjuda en ren toalett och öppna ärliga samtal, det är att möta de mest grundläggande behoven vi människor har.

Göran Gustafson

Pastor, inriktning barnfamilj/student samt information