Rottrådar

elisabet 1 smallI det här numret skriver vi om Andreaskyrkans och vårt samfund Equmeniakyrkans rötter. Vår historia är sammanlänkad med andra folkrörelser som växte fram i Sverige under första delen av 1800-talet och folkskolan. Våra rötter finns i traditionen att läsa och tolka bibelordet tillsammans, rätten att själv formulera sin tro och tanken att allas röster är lika mycket värda. Det här är fortfarande viktiga beståndsdelar i vår gemenskap, liksom att fortsätta läsningen av Bibeln utifrån vår samtid.

Var finns dina rötter? Vad har gjort dig till den du är idag? Ofta talar vi om våra rötter som vår bakgrund och uppväxt. Det vi är med om som barn präglar oss ofta djupt. Samma sak gäller för en organisation och församling. Men bilden av rötterna talar också om nuet. Ett friskt träds rötter fortsätter ständigt att växa och skickar ut nya rotskott, som söker sig till vatten. Du är dina rötter och din bakgrund, men framför allt det du finns i dag. Du påverkas av de källor och platser dit dina rottrådar går nu och av det du hämtar näring ifrån. Så var finns dina källor?

I Johannes evangelium berättas om när Jesus, den sista dagen i Lövhyddohögtiden, ställer sig upp i Templet och ropar: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall det flyta strömmar av levande vatten. Det är en vacker bild av Anden, kreativitetens och livets källa.

De källsprången kan vi hitta lite varstans i livet, ibland där vi minst av allt anar det. Sommaren är här och för många av oss blir det lättare att besöka platser och människor vi annars inte har nära oss. Förhoppningsvis blir det en tid då vi kan hämta nytt vatten för egen del, men också bära det vidare till andra, genom att dela våra erfarenheter med varandra. Själv hoppas jag på en sommar där kreativiteten får utrymme, den som ger oss kraft och inspiration. Gud, livets och kreativitetens källa, med vatten som släcker vår törst. Eller som kanske ger oss törst, efter mer.

Elisabet Ravelojaona, pastor