Livsviktig musik

evaFör tio år sedan sökte jag upp Andreaskyrkan under en svår period i mitt liv. Jag fann en väg in i församlingen genom Con Spirito.

Kören blev ett sätt för mig att lära känna många nya vänner och församlingens arbete. Sång och musik blev också mitt sätt att ge något tillbaka till alla de stödjande människorna som fanns runt omkring mig. I detta fall sökte jag själv upp Andreaskyrkan och "fångades upp" av körsången.

Genom åren har jag sjungit i flera olika körer. Gemensamt är alltid glädjen. Effekten blir större när man är många. Min stämma är ett viktigt bidrag till helheten samtidigt som jag känner mig trygg i körens gemenskap. I en kör finns många olika individer med olika referensramar, vilket gör att repertoaren varierar för att möta olika behov. Ibland känns inte sångvalet helt rätt för mig. Då ligger utmaningen i att förstå någon annans sätt att se på livet och formulera sin tro.

På samma sätt känner jag gemenskap i församlingssången där vi tillsammans får uttrycka vår tro och våra känslor. Musiken har förmågan att tydliggöra. Jag blir lika upprymd varje advent då jag får sjunga "Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud". Här förstärker musiken det härliga budskapet!

Som solist infinner sig en annan möjlighet. Här kan jag själv välja vilket budskap jag vill framföra. Sårbarheten är uppenbar. Det finns ingen grupptillhörighet att luta sig mot. Bara jag kan framföra det jag vill förmedla, ingen annan. Jag har ofta svårt att formulera min tro, men när jag väl har berättat eller sjungit om den, stärker det mig som människa. Det är som att "våga språnget" och känna att landningen är mjuk.

Ofta känns musik självklart i kyrkliga sammanhang. Vi sjunger psalmer, lyssnar på sångsolister, spelar i orkestrar, håller julkonserter - ja listan kan göras lång. Men har du funderat på varför musiken känns självklar? Eller är den inte det?

För mig är musiken viktig för att den stärker min tro. Genom musiken får jag möta många fantastiska människor. Så visst är musiken i Andreaskyrkan livsviktig!

Eva Blomqvist
Medlem i Andreaskyrkans musikråd