Vad står vi för?

Stefan-AgurenOm jag av en slump skulle stöta på min bästa skolkompis från förr, nedanför kyrktrappan på Högbergsgatan en söndagsförmiddag, vad skulle jag säga då?

Händer det något med oss själva, när vi försöker förklara Andreaskyrkan för människor som aldrig varit där?

Några församlingsmedlemmar fick hösten 2004 styrelsens uppdrag att komma med förslag till en text som sammanfattar vad Andreaskyrkan står för. Ett förslag har under våren diskuterats i styrelsen, nya förslag har tagits fram, medlemmarna i arbetsgruppen har talat med andra församlingsmedlemmar etc. Resultatet har blivit en kort beskrivning på hemsidan av vad Andreaskyrkan står för. Tanken är att texten ska utvärderas och gradvis förbättras. Där står vi nu.

Som medlem i arbetsgruppen har jag gjort några reflektioner: för varje text som skrivits och för varje diskussion som vi fört har nya fönster öppnats för mig - som luckorna i en adventskalender. Min bild av oss själva har blivit alltmer innehållsrik, inte nödvändigtvis tydligare. Det är mera möjligheter än begränsningar som visat sig. Andreaskyrkan verkar vara något mera än en verksamhet, som pågår i vissa lokaler vid vissa tidpunkter. Andreaskyrkan i våra hjärtan är en källa till hopp och möjligheter till gemenskap. Men också en källa som ger kraft att hjälpa andra här och nu.

Titta på hemsidan www.andreaskyrkan.se, du som har tillgång till Internet. Läs den första versionen av "Vad står vi för?" Tycker du att du känner igen dig? Vad anser du behöver utvecklas i texten?

Jag tror att något händer när vi som kyrka försöker beskriva vad vi står för. Att gemenskap uppstår när vi diskuterar med varandra. Låt oss leka med tanken att du blir uppringd av en ung tjej som pluggar på Journalisthögskolan. Hon har fått i "läxa" att göra en liten enkät för att beskriva olika kyrkor på söder i Stockholm. Du känner direkt att du vill hjälpa henne. Hon skickar dig ett enkätformulär som du ska fylla i vid nästa kyrkkaffe tillsammans med vänner du själv väljer där. Väl vid kaffebordet gör du en fantastisk upptäckt! Samtalet om vad Andreaskyrkan är utvecklar sig till förtroligheter mellan dig och andra på de mest oväntade områden. Du känner att enkätformuläret har kommit att spela en roll för att komma varandra närmare i kyrkan. Du och dina vänner runt kaffebordet konstaterar att Andreaskyrkan förändrats lite grann under ert samtal. Ni upptäckte att ni själva var en viktig del av det som är Andreaskyrkan!

Min förhoppning är att även du vill vara med i det samtalet!

Stefan Agurén
Medlem i Andreaskyrkan