De kallades lärjungar

Mats smallDet är viktigt att titta bakåt lite då och då, när man rör sig framåt. Antingen man åker bil, cykel eller annat färdmedel. Det är bra att titta bakåt också i sitt liv såväl som i kyrkans liv. Vi lär av det som hänt. Vi lär av historien.

De kallades lärjungar, de där tolv som följde Jesus. Ordet lärjunge som i grunden betyder elev. Någon som lär sig av någon annan.

Jesu lärjungar lärde av sin mästare. Men det var inte så mycket lärdom för hjärnan som för hjärtat. Mer praktik än teori, mer att vara än att göra, mer att följa än gå före, en relation mer än en funktion. De delade tre år tillsammans, natt och dag i ur och skur, i livets skola.

Efter Jesus lämnat dem, kommer hjälparen i hans ställe, sanningens Ande, som tillsammans med dem skall fortsätta det han börjat. Att dela de goda nyheterna om Guds rike.

Kyrkan föds, och i den historien lever vi än idag. Den gren av kyrkan Andreaskyrkan är en del av har sitt ursprung i reformationen på 1500-talet.

Ett ord som betytt och betyder mycket för frikyrkorna i vårt land är ordet Frihet. Ända sedan reformationen och från mitten av 1800-talet då frikyrkorna växte fram i Sverige har man kämpat för tanke- och yttrande-frihet, religionsfrihet, en fri kyrka och mänskliga rättigheter.

Dessa friheter har inte varit självklara. I Sveriges första frikyrkoförsamling som bildades 1848 i Vallersvik på västkusten gällde en person-en röst, oavsett om du var godsägare eller dräng, fattig eller rik, kvinna eller man. Demokratin var född i vårt land!

Kampen för demokrati fortgår än idag. Andreaskyrkan fortsätter uppdraget som startade för tvåtusen år sedan, tillsammans med många andra, genom det vi vill vara och göra, som du kan läsa en del om i denna församlingstidning. Välkommen att finnas med i den kampen, du också!

Mats Carlsson