Del av något större

Mats small”No man is an island”, skrev John Donne. Ingen människa lever för sig själv, isolerad – vi berör varandra. Vi blir till i mötet mellan ett jag och ett du, sade Martin Buber. Laget före jaget, påminner Janne Andersson ständigt om.

”Del av något större” är temat för denna församlingstidning. Du möter olika berättelser ifrån sammanhang där enskilda individer, organisationer, kyrkor m.fl, vill finnas till för varandra och andra. Andreaskyrkan är inte sig själv nog. Vi finns i nätverk av olika slag tillsammans med andra, med insikten om att ”ensam inte är stark”. Vi behöver varandra.

Bilderna i bibeln av kyrkan går att reflektera mycket över. Jesus säger att han är vinstocken, hans far är vinodlaren och lärjungarna är grenarna.Paulus talar om kyrkan som en kropp med olika lemmar, där Jesus är huvudet, och beskriver kyrkan som ett husbygge, där var och en är byggstenar och Jesus är hörnstenen. Alla dessa bilder är uttryck för att de enskilda delarna behövs för att det skall bli en helhet.

Genom Söders Kristna Råd finns Andreaskyrkan med tillsammans med alla de andra kyrkorna i det vi möter på Södermalm. I Institutionssjälavården representeras vi genom fängelsekyrkan, Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan. Ett nära samarbete med Sociala Missionen, som finns i huset bakom vår kyrka, ger möjlighet till rådgivning, stöd och juridisk hjälp. När nöden blev stor för flyktingar från Ukraina kunde vi tillsammans med Ny Gemenskap, Söders Kristna Råd, Röda Korset m.fl, öppna ”Mötesplats Ukraina” i Söderhöjdskyrkan. Vi är del av något större.

Vi är glada för relation och samarbete med de gemenskaper som möts i vår kyrka: Rastplats Söder, AA-grupper, EKHO, den kinesisktalande församlingen och många fler.

Det är stort att vara komplement istället för konkurrent. Eller som Tomas Sjödin skrev för några år sedan; ”Den som hittar sin plats tar ingen annans”.

Önskar dig en skön sommar!

Mats Carlsson