Följ med och se

Mats smallVisst är det härligt att sitta och titta i en bok om vandring i de svenska fjällen. Men det är något helt annat att själv åka upp, komma ut på kalfjället och möta det vidsträckta fjällandskapet i den egna upplevelsen.

Visst är det smidigt att klicka sig fram på spotify för att lyssna på Abbas senaste Voyage. Men det är klart, du skulle varit med i Eskilstuna 1975 i folkets park när de spelade live. Vilket drag, vilka häftiga kläder de hade!

Visst är det bra att vi kan livestreama våra gudstjänster så vi kan ta del av dem på vår skärm hemmavid. Men det är något annat att komma till kyrkan, känna doften, atmosfären och själv få sjunga med i lovsången tillsammans med andra.

Det finns inget som kan slå den egna förstahandserfarenheten. Att själv få upptäcka, se med egna ögon, bilda sig en egen uppfattning, istället för att lyssna på någon annan, läsa i någon bok där man inte har något eget att jämföra med.

Jag tror det är på samma sätt med Jesus och kristen tro; ”Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?” Han sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen.” (Joh 1:38-39)

Lärjungen Andreas hade mött Jesus. Han gick hem till sin bror Petrus och sade; Jag tror vi har funnit Messias, följ med och se, du också. Petrus följde med, och hela hans liv fick en ny inriktning.

Andreas blir en bra vägvisare också för oss idag; Följ med och se! Bilda dig en egen uppfattning, tro inte bara på vad andra säger, få en förstahandserfarenhet; av vår kyrka, människorna, kören, bibeln, bönen, tron, Gud. Det är i mötet något sker.

Mats Carlsson, församlingsföreståndare