Bakom kulisserna: Vad ligger bakom barn- och ungdomsverksamheten?

Olivia Elveborg som själv är med i Ung kväll pratar med pastor Elisabet Ravelojaona om barn- och ungdomsverksamheten.

Vad är tanken bakom Ung kväll och Andreasfreda´ och hur är upplägget?

ljusrunda3När jag började var det ett uppdrag i anställningen att jobba med barn och ungdomsverksamhet. Andreasfreda´ startades först och Ung kväll kom strax efter, då det fanns personer i de åldersgrupperna att utgå från. Tanken med verksamheterna är att skapa mötesplatser för olika åldersgrupper. Andreasfreda´ är för lite yngre och det är som en fritidsklubb med mycket lek, men även prat. Vi börjar med att fika och sedan följer lek, bakning, pyssel eller liknande. Vi avslutar med en ljusrunda, en förenklad andakt där alla ska få utrymme att uttrycka sig. Jag vill att kyrkan ska vara en trygg plats där man kan känna sig hemma.

För Ung kväll fanns en tydlig tanke om vikten av samtal. Många saknar en plats för djupare samtal och det är viktigt att skapa sådana möjligheter. Med samtalsämnena försöker vi fånga upp viktiga ämnen och utgår från vad vi som ledare ser och hör, men även vad gruppen önskar. För att möjliggöra djupa och personliga samtal är det nödvändigt att skapa en öppenhet och trygghet, vilket vi gör genom lek och aktiviteter. Vi börjar alltid med leken följt av fika och samtal. Avslutningsvis har vi en andakt som ser olika ut beroende på hur kvällen har sett ut. Det kan vara svårt att ha andakt själv och därför vill vi ge möjligheten att testa på andakt. Samtidigt ska andakten vara så pass öppen att det känns bra för alla, oavsett vad man har för tankar kring tro.

Är det någon särskild del av kvällarna som är extra viktig?

Alla delar spelar en stor roll och de hör ihop och bygger tillsammans en bra helhet. Det skulle kännas fel att inte ha samtalet. Utan samtalet försvinner mycket av meningen med kvällen. Samtidigt är de andra delarna av kvällen viktiga för att möjliggöra samtalet.

Hur kom ni på idén med gudstjänst för alla åldrar och vad är tanken bakom?

Tanken är att de verkligen ska passa alla, både unga och gamla. Det måste gå att ta upp svåra ämnen och ämnen som även är relevanta för vuxna, samtidigt som det ska gå bra för barn att vara med på gudstjänsten. Jag tror alla ämnen passar alla åldrar, det handlar bara om att anpassa språket. Ett viktigt inslag är rörelse. Det behöver inte vara mycket, ibland räcker det att bara ställa sig upp och ibland är det bra för yngre att få röra sig mer genom till exempel dans. Samtidigt kan det ibland vara viktigt att ha lite längre tid att gå in på ett ämne och därför har vi inte alltid gudstjänst för alla åldrar. Det är bra att variera mellan olika upplägg på gudstjänster, de kompletterar varandra. Hur vi pratar och vilket språk som används är viktigt. När jag förbereder gudstjänsten anpassar jag språket efter de jag tänker mig ska komma. Musik är en annan viktig del när det kommer till språk. Vi använder musik för att uttrycka oss genom att sjunga eller lyssna på instrument. Även tystnaden är viktig, den hjälper oss att kunna ta till oss det som sker. Alla är olika och behöver olika språk. Jag tror det är bra att se människor i alla åldrar. Kontakten mellan olika åldersgrupper är viktig och ger oss möjlighet att hitta förebilder.

Text: Olivia Elveborg
Foto: Elisabet Ravelojaona