Gud gör något nytt!

KyrkokonferensenI Kristihimmelsfärdshelgen hade Equmeniakyrkan kyrkokonferens i Vårgårda under temat ”Gud gör något nytt”. Det var fem dagar med gudstjänster, bibelstudier, seminarier och förhandlingar samt givetvis många möten med nya och gamla vänner. Temat kan läsas på flera sätt, som ett påstående eller en bön/önskan. Det var drygt 600 ombud och 2500 personer på gudstjänsterna.

Förhandlingarna genomfördes för första gången med konsensusmetoder och det fungerade mycket bra. Ombuden kunde påverka genom att signalera stöd, inte stöd eller detta är inget nytt, till presidiet med indikatorkort. Därmed behövde färre begära ordet och ändå fler göra sin röst hörd. Vi lyckades enas kring uttalanden både kring Israel Palestina samt utvisningar till Afghanistan (en fråga som kom upp under konferensen). I övrigt pratades mycket om offrandets teologi och hur vi kan nå ut till andra i våra närområden. En uppmaning var att tala om kyrkan där människor i vår närhet är och inte vänta till dess de är i kyrkan, för då hittar de nog aldrig dit, samt be för varandra och andra.

Övriga motioner handlade om statistik och personalsociala frågor. Avseende den senare fick kyrkostyrelsen i uppdrag att jobba vidare med att förbättra det stöd som behövs för anställda och församlingar samt återkomma till nästa kyrkokonferens med en rapport.

Gudstjänsterna spelades in av SVT och kan ses i förkortat format i juni/juli. Hela gudstjänsterna finns på Youtube som du hittar via http://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens17/.

Ulrika och Torbjörn Jacobsson