Det är som ett gympa-pass

Sangsamling 11 smallUnder hösten har det funnits möjlighet för barn i åldern 4–5 år att gå på Sångsamlingar för barn ledda av Annika Gustafson och Ingrid Lindhe. Jag har frågat Annika lite om tankarna bakom samlingarna.

Hur startade Sångsamlingar för barn?
- Vi började med liknande samlingar 2010 och höll på några år innan vi slutade för att det saknades barn i rätt ålder. Nu var det pastor Elisabet som såg att det fanns en grupp med barn i rätt ålder så hon tog kontakt med mig och Ingrid och frågade om vi var intresserade av att starta upp igen. Jag svarade att om Ingrid är med så är jag det, och jag tror hon svarade ungefär likadant.

Sangsamling 12 smallHur ser upplägget ut?
- Det är lite som ett gympa-pass, vi börjar lugnt innan det blir mer snabbt och rörligt för att sedan återgå till lugnt. Vi inleder lite högtidligt med att klinga i en triangel, som en liten kyrkklocka, innan vi öppnar med en ramsa. Alla får presentera sig, vi gör enkla namnskyltar och sjunger lite namn- och hälsningssånger. Därefter höjs tempot och det blir mycket spring och rörelse innan vi med hjälp av regnljud samlas för en bibelberättelse. Sedan drar vi upp tempot och springer av lite mer energi innan vi tänder ljus och har en lugn avslutning.

Hur tänker ni om valet av låtar och ramsor?
- Först inleder vi alltid med att säga hej och bekräfta varandra. Vi introducerar även tanken att vi är i kyrkan och att Gud är här med oss. En viktig del är att det ska vara roligt. Vi brukar ha en del med ramsor vilket är väldigt uppskattat hos barnen. En del av sångerna har mer anknytning till tro och kyrkan, men på en nivå som ska vara tillgänglig för barnen, exempelvis genom låtar som Tack Gud för kroppen. Dessutom behöver vi låtar med lite fart och fläkt!

Text: Olivia Elveborg
Foto: Elisabet Ravelojaona