Paulus skulle känna igen sig här

Under den närmaste tiden kommer Apostlagärningarna i Nya Testamentet vara i fokus på ett speciellt sätt i församlingen, i studie-grupper och i gudstjänsterna.

Mats sMats Carlsson, pastor och församlingsföreståndare, vad hoppas du att vi ska upptäcka i Apostlagärningarna?

- Jag hoppas att vi ska upptäcka vad som är uppdraget för oss i dag. Apostlagärningarna berättar om den kristna kyrkans tillblivelse och utbredning. Andreaskyrkan finns som en konsekvens av vad som skildras i Apostlagärningarna. Men tiden är en annan nu och vi måste formulera vad som är vårt uppdrag. Det handlar både om var finns jag själv i detta, och hur vill jag vara med i vårt gemensamma uppdrag.
- I Apostlagärningarna hittar vi rottrådarna. Nu är det vi som måste formulera vad det är att vara församling och kyrka i vår tid.

På vilket sätt är Apostlagärningarna relevant i detta?

- Vi får följa Paulus under hans resor, från stad till stad och ta del av de erfarenheter han gör, både framgångar och misslyckanden. Bibeln är ärlig om hur det är att vara människa, både om möjligheter och svårigheter. I Apostlagärningarna finner vi sådana berättelser. Så vad är vår egen berättelse idag?
- Om Paulus skulle komma hit till Stockholm idag tror jag att han skulle känna igen saker från sina besök i Efesos, Aten och Korint även om det skedde för mer än 2000 år sedan. Många frågor är de samma nu som då.

Vad skulle han känna igen?

- En mångfald av gudabilder och tillbedjan av olika slag. Det var vad han mötte i de städerna. Och vi kan fråga oss vilka ”tempel” som finns i Stockholm idag, vad fångar människors tid och engagemang? Och hur relaterar det till kristen tro?

Nu uppmuntras vi att läsa bibeln, både till-sammans och enskilt. Hur har din egen bibelläsning förändrats genom åren?

- När jag var ung, som i gymnasieåldern, ville jag läsa på ett väldigt systematiskt sätt. Under en period läste jag igenom hela bibeln, både Nya och Gamla testamentet, genom att parallellt läsa en bibelbok i båda.
- I dag läser jag på ett annat sätt. Jag läser långsamt, kanske bara en vers eller en mening i taget. Försöker låta bibelordet tala till mig genom den Helige ande. Det handlar inte så mycket om ett intellektuellt studium, utan om att leva med en text. Vrida och vända på den för att på så vis söka Guds ord i texten. Det brukar kallas Lectio Devina – andlig läsning.

Nu har du funnits här i Andreaskyrkan i drygt ett år. Hur har det varit?

- Jag har försökt få en helhetssyn av Andreaskyrkan under det här året. Jag har mött alla de olika mötesplatser, samlingar och grupper som vi har. Framöver vill jag försöka mejsla ut var det är viktigast att jag är med.
- Andreaskyrkan har en stor potential, och det är många sammanhang som söker sig till oss och vill samarbeta. Här får vi tillsammans söka oss fram – det här gör vi nu, medan annat får vänta

Text och foto: Magnus Stenberg