Osannolikt vackert och osannolikt bra

Fritidsgården Klubbensborg ligger naturskönt vid Mälarens strand, bara en nedförsbackes promenad från Mälarhöjdens villakvarter. Här är faktiskt osannolikt vackert! Och lite osannolikt är det att ett antal församlingar i Stockholm år efter år kan driva denna verksamhet. Det anser Kristina Rauseus Forsberg, sedan många år föreståndare på Klubben.

tornvillan2 s- Det är verkligen fantastiskt att en liten förening bestående av sju församlingar här i södra Stockholm kan erbjuda den här platsen som en mötesplats för människor.

Klubbensborg vill vara en plats för rekreation, reflektion och eftertanke för olika generationer och olika kulturer. Sju församlingar inom Equmeniakyrkan driver verksamheten tillsammans i en förening. Andreaskyrkan är en av dem.

Årets vår- och sommarsäsong började med rivstart med ett valborgsmässofirande som samlade upp emot 4000 besökare. Andreaskyrkans pastor Mats Carlsson höll vårtal och det bjöds även på ”Valborgsrock” med band från Betelkyrkans musikskola.

Kopplingen mellan Klubbensborg och församlingarna är viktig, menar Kristina.

- Klubbensborg är ingenting om det inte är en plats där vi får leva och uttrycka vår tro, och där människor kan mötas och känna sig välkomna. Men detta är något som kommer genom församlingarnas engagemang, det kan inte lösas via de
anställda.

Under hela sommaren, från den 2 juni till 25 augusti, hålls det program på Klubben varje söndag eftermiddag. Det börjar kl. 15, oftast med ett musikprogram, och följs därefter av en stund av stillhet och reflektion. I år har det varit enkelt att sätta ihop programmet, konstaterar Kristina. Viljan att medverka från de olika församlingarna har varit stort.

Men hon skulle gärna se att församlingarna gjorde mer för att informera om sig själva på Klubben. Här finns exempelvis en anslagstavla där mängder av människor promenerar förbi varje dag som fler församlingar borde använda, tänker hon. Klubbensborg är ett fint skyltfönster.

Så vad blir höjdpunkten under sommarens program?

Som den föreståndare hon är, med ansvar för hela verksamheten, vill Kristina ogärna lyfta fram något program framför det andra.

- Men körprogrammen är alltid väldigt trevliga och lockar många. De ser jag fram emot, säger hon.

Andreaskyrkans kör Con Spirito sjunger på Klubbensborg den 25 augusti.

Av: Magnus Stenberg