”Landa under det ytliga!”

Bibeln inleds med berättelsen att Gud skapar. Det finns en närhet mellan tro och skapande och Andreaskyrkan är en plats där skapandet tar sig många olika uttryck. Jag träffade fem medlemmar i Andreaskyrkan som engagerat sig i Kulturnatten lördagen den 27 april.

Mitt första samtal ägde rum med Christina Zvejnieks, som målar och fotograferar, Eva Svedberg Engström och Karin Kjellberg som till-sammans gör låtar som de sedan framför på konserter och gudstjänster.

Karin Eva och Christina

Vad är drivkraften i ert skapande?
Christina: Det är när jag sätter igång en process och gör mig öppen för intryck. Förarbetet är viktigt för mig. Jag behöver vänta in processen för att hitta glädjen i mitt skapande.

Karin: För mig handlar det om att bli fångad av någonting, bli uppslukad. Det är en skön känsla när man tappar tiden och vågar släppa på självkritiken.

Eva: För mig blir det lättare att prioritera skapandet när man möts i ett gemensamt mål, och det känner jag att jag gör tillsammans med Karin.

Vad har Andreaskyrkan betytt för ert skapande?
Karin: Skapandet behöver tid och plats för att det skall prioriteras och Andreas-kyrkan har varit den platsen. En mötesplats där människor lyssnar. Att få vara med och bidra till den gemenskapen känns viktigt.

Christina: Jag känner mig glad för att Andreaskyrkan har utrymme för eftertänksamhet och det meditativa. Att skapa är att göra sig själv sårbar och då blir gensvaret från andra människor oerhört viktigt.

Eva: Jag kom i kontakt med Andreaskyrkan strax efter att min son Daniel föddes för tidigt och sedan dog. I kyrkan blev det med tiden möjligt för mig att skapa låtar om mina erfarenheter av Daniel. Det skapandet kan beskrivas som en andlig upplevelse. Jag fick hjälp någonstans ifrån och ville ge det vidare till andra. Här har jag fått landa under det ytliga.

Kommer ni alla tre att medverka i Andreaskyrkan under Kulturnatten?
Karin: Jag och Eva är glada att få spela och sjunga här under Kulturnatten.

Christina: När jag blev tillfrågad att medverka satte det genast igång en kreativ process inuti mig. Jag kunde därför svara ja efter en kort betänketid.

Conny och Tina

En vecka senare träffar jag församlingsmusiker Tina Bergholm och Conny Björkvall som tillsammans med Åsa Lindström organiserar Kulturnatten i
Andreaskyrkan.

Vad är syftet?
Tina: Vi hade hört att andra kyrkor deltagit i Kulturnatten och var positiva. Vi ville också vara med.

Conny: Vårt engagemang är ett led i att vara öppen kyrka. Vi vill bjuda in våra grannar i vid bemärkelse.

Tina: Vi vill locka med servering under natten och samtidigt presentera vår verksamhet. Vi hoppas skapa delaktighet genom bl. a. allsång, film och öppna samtal.
Conny: Vi har inget tema för kvällen utan vill ge smakprov på kyrkans olika mötesplatser.

Tina: Det har varit positivt när vi har frågat om folk vill medverka. Problemet har snarare varit att pussla ihop det hela. Det skall bli kul att visa upp all vår verksamhet för människor utanför kyrkans väggar, men lika roligt är att inför oss själva visa att vi sjuder av liv.

Text och foto: Göran Gustafson