Mats Carlsson ny pastor i Andreaskyrkan

Mats Carlsson blir ny pastor och föreståndare i Andreaskyrkan efter sommaren. Vid församlingsmötet den 27 maj beslutades, efter förslag från styrelsen, att kalla Mats, som var snabb att tacka ja.

matscarlsson sMats medverkade i gudstjänsten den 27 maj, och vid församlingsmötet efteråt svarade han på frågor om vem han är, om tidigare erfarenheter och om sina tankar inför att bli församlingens nya föreståndare.

Mats är 55 år och för närvarande pastor och föreståndare i Olivehällskyrkans ekumeniska församling i Strängnäs. Sina rötter har han i Eksjö, och i baptistförsamlingen där. Åren 1984 - 1988 utbildade han sig till pastor på Betelseminariet i Bromma. Sedan dess har han varit pastor i Eksjö, Karlskoga och sedan 2002 i Strängnäs.

Förutom tjänsten i församlingen fungerar Mats som fängelsepastor. Han har också ett engagemang i Ekumeniakyrkans medarbetarförbund där han till nyligen var ordförande. Om Olivehällskyrkan i Strängnäs sa han så här i församlingsmötet:
- Vad många säger som kommer till kyrkan är att man slås av att det är en öppen kyrka, med varm atmosfär och låga trösklar. Det vill jag fortsätta att verka för. Det första intrycket när man kliver in i en kyrka är så viktigt.

Mats Carlsson önskar att församlingen ska vara en öppen kyrka, med många verksamheter som möter behov i samhället. Samtidigt betonar han vikten av församlingens bönetjänst.
- Församlingen är unik. Det finns inget annat i samhället som en kristen församling. Här finns sådant som inte en förening har. Och dit hör bönen. Bönen är som oljan i bilen. I bönen bär vi varandra, där hjälper och stödjer vi varandra. Där en levande böneatmosfär finns, där finns också liv. Församlingens insida är viktig på samma sätt som dess utsida.

Som uppvuxen och utbildad inom Baptistsamfundet sätter Mats stort värde på frihetsidealet inom den baptistiska traditionen. Den bör Ekumeniakyrkan som samfund fortsätta att värna. Det handlar om religionsfriheten, om åsikts- och yttrandefriheten. Det handlar om den personliga friheten och om församlingens frihet, som inte kan tas för given.

En fråga som styrelsen på ett särskilt sätt samtalat med Mats Carlsson om är den dubbla doppraxis som finns inom Ekumeniakyrkan och i Andreaskyrkan. Som baptist har Mats bara förrättat troendedop, inte barndop. Sofia Svensson i styrelsen berättade om hur styrelsen inom sig för samtal om att hitta en bra lösning kring detta, och Mats förklarade att frågan lever i honom.
- Dopet är ett men förättas på olika sätt, och jag respekterar de olika dopsätt som finns. Jag har hittills bara döpt den som bekänner sig som troende, men jag läser och jag reflekterar sedan en tid om andra dopsätt.

Mats är gift med Marie och de har fyra barn mellan 18-29 år. Planen är att så småningom flytta till Stockholm, men till en början kommer Mats pendla från bostaden i Strängnäs.

Finns det då annat på Söder i Stockholm som drar i eksjöpojken Mats? Ja, absolut, förklarde han på församlingsmötet. Bland annat den lilla skivbutik som finns mitt emot Andreaskyrkan, som han har besökt många gånger. Spårögat har framförallt varit inställt på att hitta glamrock från tidigt 70-tal. Återstår att se om detta kommer få något genomslag i musiklivet i Andreaskyrkan.

Text och foto: Magnus Stenberg