När lyssnandet läker sår

AnnaArdinVid tolv tillfällen under våren träffas en samtalsgrupp i Andreaskyrkan. Grunden för träffarna är något som kallas Livsstegen. Anna Ardin är ledare för gruppen.

Vem är Anna Ardin?

Jag är ny medlem i Andreaskyrkan och studerar för närvarande till diakon i Equmeniakyrkan. Jag har en tidigare utbildning som statsvetare och etnolog och har varit engagerad både politiskt och i det civila samhället.

Vad är syftet med samtalsgruppen du leder?

Gruppen är ett samarbete mellan Andreaskyrkan, Katarina församling, studieförbundet Bilda och Vårdklockans församling i Visby där huvudsyftet är att med hjälp av tolv steg samtala om det mänskliga. Det handlar om att få möjlighet att fortsätta utvecklas i livet och då inte endast fysiskt och psykiskt utan också andligt. Genom att definiera vad som behöver förändras och hur en relation till en högre makt kan hjälpa mig med detta, kan man komma vidare med problem som man kämpar med. Utgångspunkterna kan vara helt olika, alltifrån att hitta glädjen i livet och att gå vidare efter en separation till att försöka återvinna förtroendet för samhället eller ett politiskt engagemang.

Vad är grundtanken med de tolv stegen?

De första stegen handlar om att våga erkänna sin maktlöshet och att man behöver hjälp med sin livsproblematik. Det finns en stor kraft att våga dela med sig av sina svårigheter inför en grupp människor som också kämpar med livet. Det kan handla om hemligheter som man skäms för och som kan bli som stenar i själen. Vi tänker att det vi väljer att kalla en högre makt kanaliseras genom gruppen och att det framför allt sker genom att låta andra människor lyssna till min berättelse. De tolv stegen är inspirerade av Anonyma Alkoholister men koncentrerar sig inte på en drogproblematik utan håller sig mer allmänt orienterat.

Varför valde du att leda gruppen?

Genom studiepraktik kom jag att besöka Anonyma Alkoholisters öppna möten och jag funderade på om man verkligen måste vara en alkoholist för att få ta del av den kraftfulla gruppdynamik som finns i dessa grupper. Jag blev tipsad om att samtalsgrupper med livsnära samtal förekom i Katarina församling och valde att själv gå med i en grupp samtidigt som jag gick en ledarutbildning för denna metodik. De tolfte steget handlar ju om att man ska ge vidare och det vill jag göra genom att leda den här gruppen.

Hur ser en träff ut?

Vi inleder med att vi läser inledningen av ett kapitel ur prästen Olle Carlssons bok som heter Livsstegen samt några frågor från boken innan vi går varvet runt och delar de tankar som väckts. Därefter får en deltagare i gruppen möjligheten att läsa sin livsberättelse som de andra lyssnar till. På nytt får de andra i gruppen dela vilka tankar som dök upp när de lyssnade till berättelsen. Det som sägs i gruppen stannar där och vi ger inte råd till varandra eftersom lyssnandet är det centrala.

Kommer det att bildas någon mer grupp?

Det finns planer på att skapa nya grupper både i Visby och i Andreaskyrkan i Stockholm längre fram, men denna gång i samarbete med moskén. Vi planerar för en fortsättning och grupperna är öppna för vem som helst som är intresserad men naturligtvis hoppas jag att fler från Andreaskyrkan vill vara med.

Text: Göran Gustafson
Foto: Lars Åberg