Temaveckor

bar

Förra hösten var första gången vi hade temaveckor. Då satte vi vårt fokus på att tala om psykisk ohälsa under rubriken ”Skäms inte för att du är människa”. Vi möttes till många goda samlingar och samtal och lyfte frågor kring det som vi ibland har svårt att tala om. Det gav mersmak med temaveckor så denna höst bjuder vi in till; Café Text&Ton, retreat, frukostseminarium, konserter, gudstjänster och samtal utifrån temat ”Var inte rädda”.

Orden är hämtade från vår kyrkas fasad. Ord som Jesus sa. Ord som änglar förmedlade till människor som befann sig i en utsatt situation. Ord som på många ställen i Gamla Testamentet förmedlar mod och hopp till människor.
fruktFör att orden om att inte vara rädd, ska få betydelse för oss är det viktigt att vi får tala om det vi är rädda för. Rädslan över att bli utförsäkrad eller arbetslös, att inte längre ha en plats i gemenskapen. Rädslan för vad som händer med vår jord nu när klimatförändringarna blir påtagliga. Rädslan för ljuden av marscherande kängor som hörs på våra gator. Rädslan över vad som händer i vårt samhälle när klyftorna mellan vi och dom ökar och främlingsfientligheten får ett allt större utrymme.
Vi tror inte att vi kommer att få alla svar i våra samlingar under temaveckorna men vi tror att när vi pratar med varandra, ser varandra i ögonen händer det goda. Och vi tror att vi kan uppmuntra och styrka varandra i att våga göra skillnad för oss själva, varandra och det samhälle vi lever i så att rädslorna blir färre och kärleken större.

Välkommen!

Läs i foldern i mittuppslaget. I kyrkan finns fler foldrar, hämta gärna och dela ut till fler och bjud in.

Text: Katarina Alexandersson Foto: Christina Zvejnieks