Fredsarbetet behövs mer än någonsin!

Hela första årtiondet på det nya millenniet ska FN särskilt verka för en freds- och ickevåldskultur bland världens barn. Under samma tid gör Kyrkornas Världsråd en kraftsamling för att övervinna våldet. Lennart Molin i Sveriges Kristna Råd, SKR, är engagerad i en mängd projekt och konferenser som syftar till varaktig fred.

- Hur känns det att verka för fred på jorden ett år som detta, när Sverige skakas av gatukravaller och det talas om ett tredje världskrig?

- Det visar att fredsarbetet behövs mer än någonsin. Inte minst när det gäller barnen är behovet av "safe space" som det kallas, större nu. I modern krigföring är det ju inte soldater som drabbas i första hand, utan civila. Och längst fram i ledet står de mest sårbara - barnen.

- I debatten om terroristattacken och västvärldens vedergällning skymtar den orättvisa världsordningen som en av orsakerna. Gör kyrkan något för att minska orättvisorna globalt och tror du att det kan bidra till en stabilare världsordning?

prag_sk- Kyrkorna har länge varit indragna i den så kallade Jubelkampanjen som syftar till att skriva ned utvecklingsländernas skuld till i-länderna. SKR deltar bland annat i ett projekt tillsammans med Kyrkornas Världsråd, med inriktning på en annan slags skuld - den ekologiska. Det handlar både om råvarutillgångar och miljöföroreningar som skapar klimatförändringar. Merparten av växthusgaserna kommer till exempel från de rika länderna. Det här är skulder som inte finns på några reverser. Och här är det den rika världen som står i skuld till den fattiga.

Närmast på mitt program står en konferens i Benin i Västafrika som anordnas av Friends of the Earth International (Jordens vänner, den internationella organisationen med säte i Amsterdam). Kyrkornas Världsråd, SKR och Svenska Missionsförbundet anordnar där ett förmöte med bidrag från Sida. Benin-konferensen hålls i ett Tredje världen-perspektiv och ska föreslå konkreta åtgärder för att reglera den rika världens ekologiska skuld. Kyrkornas Världsråd skulle också ha deltagit i en konferens i Quito nu om den ekologiska skulden, men den har blivit framflyttad.

- Om jag säger Jihad - vad säger du då?

- Jihad är en föreställning inom islam som har använts för krigshets. Det finns olika tolkningar av begreppet inom islam. I SKR för vi samtal över religionsgränserna och där är vi väldigt överens om att vi tillsammans ska sträva efter ickevåld och för fred. Men jag är fullt medveten om att islam, i ett globalt perspektiv, har andra ansikten än det vi möter. Sätter man sig på en annan stol ser man å andra sidan att det inom kristendomen finns de som militant försvarar både dödsstraff och oreserverat är för att man dödar i krig - även civila.

- Du var på plats i Göteborg under EU-mötet. Stämmer massmedias bild av händelserna?

- Tyvärr kom våldet att överskugga dialogen. Jag var till exempel med på ett möte som regeringen ordnade vid universitetet i upptakten till toppmötet. Där satt bland annat representanter från Attac i panelen. Det var tuffa tag, inget medhårsstrykande. Det var en rak, öppen och ärlig diskussion. Det pågick mycket sådant konstruktivt arbete som aldrig uppmärksammades. Det är synd.

SKR ville bidra till att protesterna tog andra former än de våldsamma sammanstötningar vi sett prov på tidigare. Vi tog tidigt kontakt med regeringen som var intresserad av en dialog med kritikerna. Kommunen hade upplåtit mark till alternativrörelsen där det fanns plats för tält, scener och matställen. Ett tag såg det nästan idylliskt ut med poliser som spelade kubb med ungdomar i parken. Men sedan finns det ju alltid de som inte vill gå den vägen.

Gunilla Eldh