Församlingsföreståndare sökes med ljus och lykta

personal

Hyllorna i Suzanne Molins gamla kontor står tomma.

Lika tomt gapar tjänsten som församlingsföreståndare för Andreaskyrkan. Sökandet efter en ersättare pågår för fullt men det kan dröja innan någon axlar den fallna manteln. Bristen på lämpliga kandidater är huvudorsaken till att det drar ut på tiden. Redan i våras började styrelsen fundera på hur den lediga tjänsten skulle tillsättas.

- Vi insåg tidigt att det var viktigt att inte forcera arbetet med att hitta en ersättare. Andreaskyrkan har specifika förutsättningar. När vi jobbar med den här frågan måste vi också fundera på vilken församling vi vill vara i framtiden, säger ordförande Erik Franzon.

Under två församlingsmöten diskuterades vad vi förväntar oss av en kommande föreståndare för Andreaskyrkan. En rad synpunkter samlades in och fördes vidare till styrelsen. Med utgångspunkt från församlingens önskemål utarbetades tre huvudpunkter som riktlinjer i sökandet efter ny föreståndare: gudstjänsten, relationen till arbetslaget i församlingen och kontakterna med samhället och andra kyrkor på Söder. En annons infördes i Sändaren i början av augusti och den 28 september var sista ansökningsdagen, men gensvaret har varit svagt.

- Vi har fått några sökande som vi kommer att gå igenom noga. Men det är inte säkert att vi hittar någon som är lämplig kandidat bland dem, säger Erik. Bristen på pastorer är ett problem inom Missionsförbundet. Flera församlingar har haft svårigheter med att tillsätta lediga tjänster. Erik tror det krävs mer än en platsannons i sökandet efter lämpliga kandidater. För att få ett större urval kommer gruppen som arbetar med pastorsfrågan aktivt ta kontakt med personer som de anser lämpliga för tjänsten. Gruppen består förutom Erik av Boel Algulin och LarsOve Ljungberg.

- Vi tror att Andreaskyrkan är en attraktiv arbetsplats. Men med den personalbristen som råder måste vi verkligen jobba för att få en ersättare. Det kan ta tid, säger han.

I skrivande stund finns inga konkreta lösningar och Erik räknar inte heller med att vi kommer att ha en ny föreståndare på plats i höst utan hoppas att det kan vara klart till årsskiftet. Men han befarar att det i sämsta fall kan dröja ett helt år innan en ny föreståndare kan tillsättas. Under hösten kommer Sven Johannesson lägga mindre tid i projektet "Bryt ensamhetens mur" för att kunna arbeta mer i Andreaskyrkan. Det är en lösning som hjälper upp situationen tillfälligt men på längre sikt blir verksamheten lidande utan en församlingsföreståndare.

- Vi måste bita ihop som kollektiv. All hjälp som kan underlätta de anställdas arbetsbörda är extra varmt välkommen, säger Erik Franzon.

Samuel Karlsson