Gudstjänst i tre delar

Gudstjänstledning

asa sVad är positivt med att leda en gudstjänst?
Annika: En förmån jag fått flera gånger. Lärorikt och givande på många sätt.
Elisabeth: Att jag har något att säga som kan
intressera andra.
Åsa: Att vara delaktig och att jag ger mig tid att sätta mig in i söndagens texter.

aponet sHur upplevde du gudstjänsten?
A: De första gångerna var det pirrigt och nervöst, men jag kan nu vara mer närvarande och personlig.
E: Varm och kärleksfull.
Å: Jag har ofta varit fokuserad och lite nervös. Då är det svårare att ta emot. Men det är fantastiskt att vara del av något vi alla skapar tillsammans.

Elisabeth sHur var förberedelserna?
A: De hjälpte mej att sätta mej in i texter och formulera min tro, både själv och tillsammans med de andra som är med och skapar gudstjänsten.
E: Bra, allt var inte 100% klart men så får det vara ibland. Vi checkade av innan gudstjänsten och det mesta finns ju i huvudet.
Å: De har lärt mej hur en gudstjänst är uppbyggd och vad delarna har för bakomliggande tanke och betydelse.

Något annat?
A: Det är fint att få ta del av andras sätt att uttrycka sin tro. Ta vara på möjligheten!
E: Positivt att leda gudstjänst som församlingsmedlem; man betyder något.

Predikan

portratt sNär börjar dina förberedelser?
Flera veckor innan om flera är involverade. För en vanlig gudstjänst startar processen på tisdagen. Då börjar jag med att läsa igenom de föreslagna texterna. Gudstjänstplaneringen tillsammans med musiker sker ofta på onsdagen.

Hur mycket är givet i förväg?
Kyrkoåret ger bra rytm och hjälp. Men vi är ju fria att välja texter och teman. En gudstjänst behöver olika språk för det som sägs, syns, hörs och görs. Det är viktigt att gudstjänsten har ett bra flöde och att vi kan väva ihop alla delarna för att många ska kunna ta den till sig.

Var hämtar du inspiration till predikan?
Den skapas ur mitt liv och det jag möter. Också bönen är viktig. Jag söker många referenspunkter i Bibeln, för att uppmuntra oss att läsa Bibeln mer och ta åt oss texterna. Det går alltid att få mitt upptryckta manus med texthänvisningar. En predikan berör inte människor om den inte först har berört mig. Jag hämtar tankar från samtal, nyheter, olika slags litte-ratur, sångtexter, poesi, klotter. Allt! Jag har alltid en liten anteckningsbok i fickan.

Är det inte svårt att ha flera gudstjänster “i luften” samtidigt?
Jo. Samtidigt skapar projekt under längre tid en plats för växande.

Får du reaktioner på gudstjänsten?
Ja och det betyder mycket. Det skulle vara spännande med samtal kring ”det här tar jag med mig från gudstjänsten idag”, om något som utmanat, skavt, gett tröst, hopp eller inspiration.

Gudstjänsten skapar vi tillsammans. Också den som ”bara” besöker gudstjänsten är medskapare. Ibland behöver vi bara få ta emot. Andra gånger kan vi bära genom att förbereda oss. Be. Läs texterna. Fundera kring temat och ta med dina frågor in i lyssnandet. Vår förväntan påverkar det som sker.

Sång och musik

tina sHur väljer du sånger och psalmer?
Jag börjar alltid med söndagens tema och texter. Sedan planerar jag med gudstjänstledare och talare och tar kontakt med solist/musiker om vad de ska sjunga/spela. Det händer mycket då vi ses och pratar om texterna. Det finns hjälp i Sändaren och vi har en psalmvalslista i kyrkan, men oftast letar jag i minnet efter passande textrader.

Hur långt innan gudstjänsten börjar din ”process”?
Musiker och sångare engageras när vi lägger församlingstidningens kalendarium. Är kören inplanerad bestämmer jag sånger två till tre veckor innan, annars veckan innan.

Får du reaktioner på sång och musik?
Det är tacksamt att vara musiker. Man får mycket respons, mesta-dels positiv! Musik berör.

När blir det en bra gudstjänst?
När ord och musik förstärker varandra. Musiken kan ta vid där orden tar slut och vi kan känna Gudsnärvaron

Frågorna ställdes av Conny Björkvall