I varje andetag pågår det tysta samtalet mellan dig och Gud.

1S

Gör er inga bekymmer,
utan när ni ber, tacka då Gud
och låt Gud veta 
alla era önskningar.
Då skall Guds frid som är mer värd
än allt vi tänker, ge era hjärtan
och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Filipperbrevet
kapitel 4 vers 6

2S

Vinden blåser vart den vill, 
du hör den blåsa,
men vet inte varifrån den kommer eller vart den far.
Så är det med var och en 
som har fötts av anden.

Jesus ord i Johannesevangeliet 
kapitel 3 vers 8

3S

Genom den halvöppna balkongdörren 
når en vind från sommarkvällen in.
Den sätter gardinen 
och själen i rörelse.

Karin Egerhag

4S

Jag ser livet speglat i vattenytan.
I varje blomma, varje vattendroppe 
en aning av Dig.
Vinden från din Ande rör mitt hjärta.
Du viskar stilla 
- allt har sin tid.

Karin Egerhag