Musik som berör

”På vilket sätt berör andlig sång och musik dig?” På uppdrag för Andreaskyrkans tidning skulle jag samla några själar med anknytning till Andreaskyrkan för ett samtal om detta. Den första som jag frågade om att vara med var Ingvar Holmberg. Han spelar trumpet och medverkar då och då på gudstjänsterna. ”Det är inte så lätt att definiera det där med vad andlig musik är”, men jag kommer, sa Ingvar. Kom gjorde också sångerskan och låtskrivaren Eva Svedberg Engström och Con Spiritosångarna Krister Lewenton och Celia Ahlström Söderling. Krister spelar även piano på gudstjänsterna ibland.
Vi träffades en tisdag efter Stillhetens mässa i Andreaskyrkan. Jag deltog på mässan innan vårt möte och satt där och funderade på hur de som jag bjudit in skulle definiera andlig musik. Då började en av de medverkande spela ett förspel på gitarr till psalm 730 i psalmboken. Tonerna var så enkla men fångade ändå min uppmärksamhet. När vi sedan började sjunga ”Må din väg gå dig till mötes” blev jag berörd…

grupp1 sVad är andlig musik?
När vi samlades började vi med att försöka ange vad andlig musik är för något. För Ingvar handlar det om musik som berör på djupet och skapar känslor. Vi höll med honom men när han sa att texten är mindre viktig, sa Eva att det är kombinationen mellan text och musik som griper tag i henne.
– Jag började spela trumpet när jag var barn och sedan dess har musik varit en anhopning toner för mig. Jag har inte riktigt brytt mig om texten, utan noterna och tonerna är det som har inverkat starkast på mina känslor, sa Ingvar.

– Jag tror att de flesta sammankopplar andliga sånger med Gud. Men för mig är andlighet ett vidare begrepp, sa Eva.

Hon berättade att hennes barn lyssnar mycket på musik, musik som inte har någon direkt anknytning till Gud. Men för dem ger musiken och texterna ändå dimensioner av livet som för andra människor mycket väl kan kallas andliga. Och själv älskar hon att dansa till ”Happy” som har ett positivt budskap.

– Man blir glad och det blir en andlig upplevelse, sa hon.

Musik som tröst
– Musik tröstar också, sa Celia. Jag lyssnar på viss musik när jag är nedstämd, till exempel när någon kille har gjort slut eller så. Då finns det musik som lindrar och hjälper. I grunden är det inte andliga sånger men de har blivit andliga, för att jag har gett dem den meningen.

Vi var snart eniga allihop om att det är den som lyssnar på musiken som bestämmer om det är andlig musik eller inte. Man kan applicera en andlig innebörd på musik som inte alls var komponerad med den avsikten från början.

Celia sa också att i kyrkan kan en vacker melodi, tillsammans med en text på latin som hon inte förstår, ändå ge henne starka associationer till något som är bra.

– Även om man inte förstår texten, kan den bli väldigt personlig och beröra.

grupp2 sMen vad är poängen med andlig musik?
Skapa samhörighet med Gud, kom vi fram till. Att få hjälp genom musiken av Gud när man har det svårt. Som gospel till exempel, när de svarta under slaveriet i USA sjöng för att få tröst och styrka av Gud.

– Men även om gospel är stark andlig musik för många, ger den musiken inte mig något, sa Krister.

– Jag tror att andra kan ha lättare att sjunga gospel på grund av att man sjunger om Gud på engelska och att det kan vara svårare om det är på svenska – och att man i USA använder ordet Gud mer vardagligt, sa Eva.
Andlig musik handlar också om en koppling bakåt i tiden, med hela vår mänsklighet. Julen och alla dess sånger är till exempel igenkännande och betyder mycket för många. Även för dem som inte är troende. De kommer till kyrkan på grund av tradition och vill sjunga och vara med i gemenskapen. Ingvar berättade att hans mamma sjöng julsånger dagarna innan hon dog. Pastorn hade besökt henne på dödsbädden, och tillsammans hade de sjungit julsånger.

 

Enligt Wikipedia
En fråga som vi kristna kan ställa oss är om kyrkan, eller rättare sagt frikyrkorna, har patent på andlig musik? Den äldre generationen kan nog faktiskt tycka det. Där är det kopplat till en trosfråga.

– Många i Sverige kan andliga sånger men går aldrig i kyrkan, sa Krister.

Och andra religioner har också sin musik och när vi pratade om detta kunde vi inte låta bli att googla på andlig musik.

”Andlig musik, eller religiös musik är musik som utförs eller komponeras för ett religiöst syfte eller under religiös influens. En hel del musik har blivit komponerad för att komplettera religion, och många kompositörer har hämtat inspiration från sin religion. Många former av folkmusik har anpassats för att passa religiösa syften eller har utvecklats från religiös musik. Kristen kyrkomusik har en lång historia. Johann Sebastian Bach, anses vara en av de viktigaste och mest inflytelserika kompositörer inom europeisk klassisk musik. Bach skrev den mesta av sin musik för den Lutherska kyrkan. Religiös musik ändras ofta för att passa tiden, och för att ta ett exempel: modern kristen musik använder ofta melodier från varierande icke-kyrklig popmusik men med religiösa texter. Gospel har alltid fungerat på detta sätt, till exempel så har musikstilen funk varit en viktig melodigivare för gospel.” (Wikipedia)

– Men man måste vara inne i det. Inte bara lyssna utan vara delaktig, menade Celia.

Krister stämde in och sa att just andlig musik kan hjälpa vid bön, något som vi alla höll med honom om.

Text och foto: Jonas Bergholm